Korte historie

Jaren ’60

Het bestuur van het in 1946 opgerichte Humanistisch Verbond heeft zich in de jaren ’60 inhoudelijk sterk bezonnen op onderwijs en vorming vanuit humanistisch perspectief. De meeste aandacht werd besteed aan Humanistisch Vormingsonderwijs, een combinatie van levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming. Anno 2015 zou je dat bestaansethiek of sociale levenskunst kunnen noemen. Humanistische scholen werden niet wenselijk geacht. Verzuiling vond men niet passen bij humanisme.

Jaren ’70

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd er door een toenemend aantal ouders gevraagd naar een alternatieve vorm van levensbeschouwelijke vorming als keuzemogelijkheid naast het godsdienstig vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Het Humanistisch Verbond (HV), als niet-godsdienstige levensbeschouwelijke vereniging, heeft deze vraag opgepakt en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) aangeboden.

Jaren ’80

In 1980 is Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs opgericht, die met een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen landelijk de opleiding tot leraar HVO ging verzorgen. Aanvankelijk was dit een tweejarige applicatiecursus. Om deze cursus en het vak HVO zelf verder te professionaliseren is in 1983, samen met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), begonnen met de ontwikkeling van een Leerplan HVO. In 1989 is dit leerplan verschenen en vervolgens meerdere malen herzien.

Jaren ’90

De vraag naar HVO bleef echter niet beperkt tot het basisonderwijs. Ook het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs kwamen met vragen om HVO te kunnen invoeren. Dat heeft in 1993 geresulteerd in een door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gesubsidieerd project voor het opleiden van leraren HVO voor het voortgezet onderwijs.

De opleiding voor het primair onderwijs is voortdurend verbeterd. De opleiding voor het voortgezet onderwijs is uitgebreid met twee praktijkjaren en een jaar e-learning. Sinds 2000 wordt een opleiding van de eerste graad in nauwe samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgd. De naam van de opleiding is Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing.

Jaren 2000

1 januari 1999 treedt APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) als gastheer op voor Stichting HVO en heeft de dienstverlening als gevolg van deze samenwerking zich kunnen uitbreiden. Stichting HVO is inmiddels een expertisecentrum op het gebied van brede vorming, ook wel aangeduid met bildung. In 2010 is de eerstegraads opleiding geaccrediteerd. Vanaf 1 augustus 2011 is Stichting HVO een rechtspersoon voor hoger onderwijs. Na 1 januari 2014 kon de nauwe samenwerking met APS niet voortgezet worden. Een wetswijziging was de spelbreker. Stichting HVO treedt vanaf dat moment als Centrum Humanistische Vorming naar buiten. Het centrum is nu een private educatieve onderneming, gespecialiseerd in bildung.

Bovenstaande korte historie laat zien dat het vak HVO en Levensbeschouwing en de lerarenopleiding HVO en Levensbeschouwing (HL) zich vanaf het begin voortdurend hebben ontwikkeld tot een volwassen vak en een professionele opleiding. Onderzoek & Ontwikkeling zorgt ervoor dat deze expertiseontwikkeling zich steeds verder uitbreidt.

Deze pagina delen