Centrum Humanistische Vorming

Opleidingen en trainingen

Education is not preparation for life; education is life itself (John Dewey 1859-1952)

Met leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs aan de slag over levensvragen en hoe je je leven zin en vorm geeft? Volg dan een van onze opleidingen:

Professionaliteit op peil houden of uitbreiden op het gebied van bildung, levenskunst en levensbeschouwing? Schrijf je dan in voor één van onze trainingen

Over ons

Groen van binnenuit imageCentrum Humanistische Vorming (Centrum HVO) heeft als mottto ‘Onderwijs en opvoeding met hart, hoofd en handen’. Hiermee richt het centrum haar activiteiten op onder andere de werkterreinen onderwijs en opvoeding en op praktische en theoretische vragen van professionals en instellingen, die met brede vorming (bildung), levenskunst en levensbeschouwing te maken hebben.
Lees meer over ons

HVO Primair

Stichting HVO Primair organiseert het vak HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) in het openbaar primair onderwijs. Als werkgever van vakdocenten HVO is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering in de school.
Lees meer over Stichting HVO Primair

Leren voor het Leven

Non scholae, sed vitae discimus… Wij leren niet voor de school maar voor het leven’  (Seneca 5 v Chr- 65 na Chr)

handen_plantje_wit_360px(1)De overtuiging dat de exclusieve aandacht voor prestatie en kwalificatie tot frustratie en een onevenwichtige ontwikkeling van kinderen leidt, lijkt met name in het voortgezet onderwijs aan terrein te winnen. Wij willen bijdragen aan herstel van de balans. In 2016 richt Centrum Humanistische Vorming haar blik op een scala van activiteiten, publicaties, werkvormen en methodes om persoonlijke vorming en burgerschapseducatie ( sporen van brede vorming en bildung) in het onderwijsprogramma van vo-scholen te integreren.

Wij nodigen vo-leerlingen en hun begeleiders uit om deel te nemen aan de inspiratiedag Leren voor het Leven op 12 oktober 2016 op landgoed De Horst om kennis te maken met sporendragers van bildung en brede vorming’. Sporendragers die op de inspiratiedag aanwezig zijn zullen zich in de loop van 2016 bekendmaken op de website en via het blog Leren voor het Leven en webinars.

Lees meer over Leren voor het leven of ga direct aan de slag met een tip van de brede vormingslijst

Vorming

Met brede vorming (bildung, begeleide zelfvorming) in het onderwijs willen wij elke nieuwe generatie jonge mensen uitdagen de waarden die voor henzelf en de samenleving belangrijk zijn, te onderzoeken, van binnenuit te beleven en in hun handelen vorm te geven. Onder andere via de vakken HVO in het basisonderwijs en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

Ook buiten onderwijspraktijken is er een groeiende behoefte aan brede vorming. Wij sluiten op diverse manieren hierop aan. Onder andere via onze trainingen, lezingen en workshops