Centrum Humanistische Vorming

Opleidingen en trainingen

Education is not preparation for life; education is life itself (John Dewey 1859-1952)

Wil je met leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs aan de slag over levensvragen en hoe je je leven zin en vorm geeft?

  • Informeer bij HVO Primair naar de opleiding tot vakdocent HVO in het openbaar basisonderwijs: hvoprimair@hvo.nl
  • Over de opleiding tot docent HVO en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs lees je meer op: Master HVO en Levensbeschouwing

 

Over ons

Groen van binnenuit imageCentrum Humanistische Vorming (Centrum HVO) heeft als mottto ‘Onderwijs en opvoeding met hart, hoofd en handen’. Hiermee richt het centrum haar activiteiten op onder andere de werkterreinen onderwijs en opvoeding en op praktische en theoretische vragen van professionals en instellingen, die met brede vorming (bildung), levenskunst en levensbeschouwing te maken hebben.
Lees meer over ons

HVO Primair

Stichting HVO Primair organiseert het vak HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) in het openbaar primair onderwijs. Als werkgever van vakdocenten HVO is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering in de school. Vanaf het schooljaar 2017-2018 bestaat de mogelijkheid voor groepsleerkrachten uit het primair onderwijs om via een intern traject bij HVO Primair opgeleid te worden tot vakdocent HVO.
Lees meer over Stichting HVO Primair

Leren voor het Leven

Non scholae, sed vitae discimus… Wij leren niet voor de school maar voor het leven’  (Seneca 5 v Chr- 65 na Chr)

handen_plantje_wit_360px(1)De overtuiging dat de exclusieve aandacht voor prestatie en kwalificatie tot frustratie en een onevenwichtige ontwikkeling van kinderen leidt, lijkt met name in het voortgezet onderwijs aan terrein te winnen. Wij willen bijdragen aan herstel van de balans. Centrum Humanistische Vorming richt haar blik op een scala van activiteiten, publicaties, werkvormen en methodes om persoonlijke vorming en burgerschapseducatie ( sporen van brede vorming en bildung) in het onderwijsprogramma van vo-scholen te integreren.

Voor vo-leerlingen en hun begeleiders stellen wij een interessante line-up op van sporendragers van bildung en brede vorming. Via het blog Leren voor het Leven delen zij hun ervaringen.

Lees meer over Leren voor het leven of ga direct aan de slag met een tip van de brede vormingslijst

Vorming

Met brede vorming (bildung, begeleide zelfvorming) in het onderwijs willen wij elke nieuwe generatie jonge mensen uitdagen de waarden die voor henzelf en de samenleving belangrijk zijn, te onderzoeken, van binnenuit te beleven en in hun handelen vorm te geven.