Centrum Humanistische Vorming

Opleidingen en trainingen

Via onze opleidingen kun je als docent Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en/of Levensbeschouwing aan de slag.

Post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs

Je verdiept je in zingeving en levensbeschouwing vanuit humanistisch perspectief. Je wordt opgeleid om leerlingen op de openbare basisschool te begeleiden bij de ontwikkeling van hun levensbeschouwelijk kompas en een open levenshouding.

Master HVO en/of Levensbeschouwing (NVAO-geaccrediteerd)

Je leert onderwijs ontwerpen en uitvoeren dat gericht is op de identiteitsontwikkeling van jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, met de focus op ethiek, levensbeschouwing en burgerschap.

Professionaliteit op peil houden of uitbreiden? Dat kan via het trainerstraject Waardengericht werken en onze trainingen, onder andere op het gebied van waardengericht werken, filosoferen met kinderen, levensbeschouwing en levenskunst.

Bekijk alle opleidingen

Vorming

Met brede vorming (bildung) in het onderwijs willen wij elke nieuwe generatie jonge mensen uitdagen de waarden die voor henzelf en de samenleving belangrijk zijn, te onderzoeken, van binnenuit te beleven en in hun handelen vorm te geven. Onder andere via de vakken HVO in het basisonderwijs en Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

Brede vorming beperkt zich niet tot kinderen en jongeren. In elke levensfase komen mensen voor nieuwe uitdagingen te staan, die tot herbezinning op en verandering van bestaande situatie(s) aanleiding geven. Zowel binnen als buiten onderwijspraktijken is er een groeiende behoefte aan brede (begeleide zelf)vorming. Wij sluiten op diverse manieren hierop aan. Onder andere via trainingen, lezingen, workshops en via de Brede Vormingslijst.

Brede Vormingslijst

Met genoegen presenteren wij de Brede Vormingslijst! Met 100 tips of ideeën om te onderzoeken wie je bent en wat je belangrijk vindt, maar ook hoe je te verbinden met andere mensen en de wereld om je heen, vanuit onbevangen openheid. En ook om gewoon van te genieten! Samen of alleen, in onderwijs of daarbuiten, ongeacht leeftijd. Met dank aan ons netwerk voor de ingezonden ideeën!

Bekijk de brede vormingslijst

Over ons

Centrum Humanistische Vorming (afgekort Centrum HVO) heeft als mottto ‘Met hoofd, hart en handen’. Hiermee richt het centrum haar activiteiten op onder andere de werkterreinen onderwijs en opvoeding en op praktische en theoretische vragen van professionals en instellingen, die met brede vorming (bildung), levenskunst en levensbeschouwing te maken hebben.
Lees meer over ons

HVO Primair

Stichting HVO Primair organiseert het vak HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) in het openbaar primair onderwijs. Als werkgever van vakdocenten HVO is zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering in de school.
Lees meer over Stichting HVO Primair