Leren voor het Leven

Hoe leer je het leven ? Menigeen zal denken: alleen door vallen en opstaan ! Het leven is immers uiterst complex. Het speelt zich af in vele verschillende contexten, sferen en fasen. Het leven thuis, op school, buiten school, lokaal, nationaal en internationaal. Dit alles kan van invloed zijn op het leven van een jongere die een eigen koers probeert te bepalen voor zijn persoonlijke levensweg in een nog onbekende, open toekomst.

logo-oranje-Leren-voor-het-levenDe school is voor iedere jongere op georganiseerde wijze  een ‘oefenplaats’ voor het leven. De school kan door kennisoverdracht inzicht in het leven in verschillende contexten, sferen en fasen bieden en doet dat vanouds ook. Kennisoverdracht houdt echter wel gerichtheid op het verleden in. Bovendien is elke school deel van een bestaand onderwijssysteem, dat in de huidige samenleving sterk bepaald wordt door de technologie, de markt en de media. De vraag wordt dan hoe de school binnen het huidige systeem een krachtiger ‘oefenplaats’ kan worden, waarin door jongeren gerichter geoefend kan worden om vanuit vertrouwen de nog onbekende en open toekomst zelf mede vorm en inhoud te gaan geven.

De ‘school van de toekomst’ zal daartoe wel degelijk in staat zijn. De urgentie daartoe groeit.  Er zijn al tal van scholen die op experimentele wijze een ‘school voor de toekomst’ proberen  te zijn. Zo’n school zal nooit op het hele leven kunnen voorbereiden, maar wel door begeleide persoonsvorming en burgerschapsvorming haar jongeren een veerkrachtige houding kunnen voorleven en vaardigheden leren oefenen, die hen in staat kunnen stellen met zelfvertrouwen een eigen levensweg te bepalen en een krachtige bijdrage te leveren aan een blijvend leefbare samenleving. Zo kan ‘Leren voor het Leven’ onderdeel uitmaken van het schoolprogramma.

De belangrijkste te oefenen vaardigheden zijn bekend: leren te leren, creatief te denken, kritisch te denken, problemen op te lossen en doelgericht samen te werken. Een veerkrachtige grondhouding is daarbij noodzakelijk. Die verkrijg je door jezelf los te kunnen maken van het verleden en met vertrouwen op mogelijk succes te blijven handelen. Dat geldt voor de jongere en ook voor de school.

Meer lezen?

Bildung en brede vorming

Aan de slag?

HBO-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing

100 tips voor brede vorming

Deze pagina delen