Vrijheid

Jij en ik, we zijn vrij
Samen zorgen we dat vrijheid blijft
voor iedereen

Vrijheid Zichtbaar HVOHumanisten geloven in een vrije wil. Mensen worden niet gestuurd door een god of een kracht die buiten henzelf ligt, ze maken zelf keuzes. Dat mensen in vrijheid keuzes kunnen maken betekent ook dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor die keuzes. Dat is een belangrijke taak: het is bij keuzes namelijk van te voren niet altijd duidelijk of het de juiste keuze is.
Binnen het humanisme wordt veel waarde gehecht aan de verantwoordelijkheid die ieder mens heeft om haar eigen mogelijkheden ten volle te ontplooien, als individu, als lid van de samenleving en als bewoner van de aarde. Het vrije individu bepaalt wie zij wil zijn en hoe zij dat kan bereiken. Dat is een continu proces en het duurt een leven lang. Maar dit vormgeven gebeurt altijd in een context: een samenleving waarin ook anderen leven. Voor jezelf zorgen betekent ook voor anderen zorgen.

Vrijheid is een van de 5 mensbeeldpostulaten, die ten grondslag liggen aan HVO in het basisonderwijs. De overige 4 zijn:

Deze pagina delen