Gelijkheid

Jij en ik, wij zijn gelijk, maar niet hetzelfde
Samen leven is dat begrijpen
en elkaar respecteren

Gelijkheid Zichtbaar HVOEen belangrijk aspect van het humanistisch mensbeeld is dat ieder mens als principieel gelijkwaardig beschouwd wordt. Alle mensen zijn verschillend maar hebben dezelfde universele menselijkheid en waardigheid. Mensen zijn zowel uniek als universeel. Elk mens heeft het recht om behandeld te worden als mens, als doel op zich. Individuen zijn dus niet ondergeschikt aan een groep of een instantie, zoals een kerk of ideologie. Gelijkheid betekent ook niet dat alle mensen eenheidsworsten zijn en zich hetzelfde moeten gedragen. Elk mens neemt een andere positie in de maatschappij in en heeft eigen talenten. Het is belangrijk dat mensen zoveel mogelijk de kans krijgen om hun eigen capaciteiten en talenten te ontwikkelen.

Gelijkheid is een van de 5 mensbeeldpostulaten, die ten grondslag liggen aan HVO in het basisonderwijs. De overige 4 zijn:

Deze pagina delen