Praktijkboek Zin in Spel?!

Spelvormen en reflectie voor HVO en Levensbeschouwing

Het Praktijkboek Zin in Spel!? biedt docenten in het basis- en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die spel waardevol vinden, een handreiking bij het inzetten van spel als didactische methode. In dit boek zijn talloze spelen beschreven die betrekking hebben op bepaalde lesinhouden.

90 verschillende spelen en speelse oefeningen worden beschreven en zijn gegroepeerd rond 22 verschillende thema’s die in de lessen aan de orde kunnen komen. Sommige spelen kunnen met kleine aanpassingen bij meerdere thema’s gebruikt worden. De spelideeën sluiten aan bij de inhoud van de lessen. Ook worden spelmogelijkheden beschreven, die gericht zijn op groepsdynamica en didactiek.

De spelen zijn in 2 categorieën onder te verdelen:

  • Spel om een doel te bereiken bij leerlingen of in klassensituaties
    Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het groepsklimaat of het vergroten van de veiligheid.
  • Spel om een thema te onderzoeken en te bespreken
    Denk bijvoorbeeld aan de thema’s levenskunst, gevoelens en kinderrechten.

De leerlingen kunnen, behalve leren van ervaringen die ze met het spelen opdoen en ook gewoon genieten van het spelen zelf, zich door deze spelen meer bewust worden van gevoelens, hun eigen normen en waarden en die van de anderen, en daarmee leren omgaan.

Auteur

Tryntsje de Groot

Uitgave

Stichting HVO, Utrecht, 2008

Prijs

€ 20,00 exclusief verzendkosten

Bestellen

Dit boek is te bestellen via het bestelformulier.

Bij deelname aan de training Spel als activerende didactiek. Zin in Spel ontvangt u het Praktijkboek Zin in Spel!? als onderdeel van het lesmateriaal.

Deze pagina delen