Katern opvoeding 1 Wie of wat zegt mij wat?

Lees-/werkboek bij thema’s in de opvoeding en bij waardenvolle communicatie

Te worden wat je kunt, is het onvervreemdbare recht dat kinderen hebben!

Centraal in dit katern staat het creëren van een omgeving waarin rust en warmte, aandacht en waardering gevoeld kunnen worden. Vanuit een bekende veilige plek kan dan de stap naar buiten worden gezet. Taal en betekenis spelen hierin een cruciale rol.

Een klein zelfonderzoek leert al snel welke invloed datgene wat over je gezegd wordt, heeft op de vorming van je beeld over jezelf. Vanuit een soort intuïtieve overlevingsdrang zorg je er als kind voor, dat je voldoet aan het beeld dat de belangrijke volwassenen van je schetsen. Ouders van jongere kinderen kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind door regelmatig zichzelf te ‘bevragen’ en zich bewust te zijn van het feit dat ze een voorbeeld voor hun kind zijn. Wees je bewust van de invloed die de dingen die je doet en zegt, hebben op de vorming van het beeld dat je kind van de wereld, van wat ‘normaal’ is, heeft.

Vijf katernen

Katern 1 is onderdeel van een serie katernen, die gebruikt worden bij de cursus Opvoeden met hart, hoofd en handen. U kunt meer lezen over deze cursus in de folder Opvoeden met hart, hoofd en handen De cursus wordt verzorgd door gelicenseerde trainers Waardengericht werken (pdf-33 kB). De serie bestaat uit een vijftal delen:

  1. Wie of wat zegt mij wat?
  2. Opvoeden met hart, hoofd en handen
  3. Eigen stijl en conflicthantering
  4. In gesprek over grenzen
  5. Vormgeven aan verandering

Auteur

Annemarie Geelhoed

Uitgave

Stichting HVO, Utrecht, 2011

Prijs

€ 7,50 exclusief verzendkosten

Bestellen

De katernen zijn los te bestellen via het bestelformulier.

Deze pagina delen