Publicaties

De H-factor Inspiratiefiguren voor het humanisme – NIEUW!

Het nieuwe themaboek De H-Factor. Inspiratiefiguren voor het humanisme bevat 40 lessen met informatie over verschillende personen – onder andere filosofen en activisten – uit de verre en nabije ...

Handboek Intervisie

Werken aan de eigen professionaliteit, samen met collega's In het Handboek Intervisie worden een aantal intervisiemethodes uitgewerkt voor probleemgeoriënteerde en houdingsgeoriënteerde vraagstukken, ...

De H-factor

Over humanistische levenskunst Het themaboek De H-factor biedt vakdocenten HVO een lessenserie, waarmee zij op eigen en verdiepende wijze in hun lessen aandacht kunnen besteden aan humanisme. Het ...

Hart- en hoofdkaarten

Zien, horen, voelen, denken en willen Set hart- en hoofdkaarten te gebruiken bij trainingen en in cursussituaties. De 52 kaarten verbeelden hart-(gevoelens) en hoofd-(gedachten)zaken die een rol ...

Folder lerarenopleiding HL hbo-master

Deze folder biedt informatie over het doel, de inhoud en de opbouw van de geaccrediteerde tweejarige lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) hbo-master in deeltijd. ...

Flyer post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

In deze flyer kunt u lezen wat de eenjarige post-hbo-opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) voor groepsleerkrachten in het openbaar basisonderwijs biedt en wat de te verwachten resultaten van ...

Folder trainerstraject Waardenvol communiceren

Deze folder geeft informatie over de inhoud, uitgangspunten, opzet en werkwijze van het trainerstraject Waardenvol communiceren. Centraal in de opleiding staat het waardegericht werken met opvoeders ...

Folder ScherpZinnig! Leren filosoferen met kinderen

In deze folder kunt u lezen wat de cursus ScherpZinnig! Leren filosoferen met kinderen inhoudt en hoe u zich in een aantal bijeenkomsten traint in het begeleiden van filosofische gesprekken met ...

Folder Spirit in de school

In deze folder kunt u lezen hoe een team de school aantrekkelijker kan worden: "Een schoolteam dat met elkaar de waarden van de school uitdraagt, creëert een krachtige schoolcultuur." Deze training ...

Folder Opvoeden met hart, hoofd en handen

In deze folder kunt u meer lezen over de cursus Opvoeden met hart, hoofd en handen, waarin u samen met andere ouders onderzoekt wat uw eigen stijl van opvoeden is. Waardenvol communiceren in de ...