Ontwikkelthema’s

Ontwikkelthema’s

Vanaf 1999 zijn in de vierjarige beleidsplannen steeds twee ontwikkelthema’s opgenomen. Deze thema’s worden gericht voorbereid voor een tweejaarlijks voorjaarssymposium (elk even jaar) met een verdiepend vervolg in cursussen en trainingen. De streefdoelen van het vak HVO, de Amsterdam Declaration 2002, het klassiek humanistische vormingsideaal en de maatschappelijke context vormen een vrijwel onuitputtelijke bron voor uitbreiding, herhaling en verdieping van relevante ontwikkelthema’s. In het vorige plan waren dat Virtuele vorming en Zin in Kunst. De in de streefdoelen opgenomen keuze voor de periode 2011-2015 (Groen HVO en Met hoofd, hart en handen) is nog niet eerder aan bod geweest.

Meer lezen

Deze pagina delen