Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek

In de beroepspraktijk wordt van leraren HVO en Levensbeschouwing (HL) verwacht dat zij naast het geven van lessen ook in staat zijn tot het verrichten van kleinschalig onderzoek in de praktijk. De leraar wordt namelijk in toenemende mate gezien als een professional, met de verantwoordelijkheid het eigen onderwijs zo goed mogelijk in te richten en te verbeteren. Daarbij past een onderzoekende houding. Bovendien geeft onderzoek meer inzicht en verdieping in het pedagogisch handelen. Kortom, via het doen van onderzoek kan de leraar de theorie en praktijk op elkaar afstemmen en zo het eigen handelen beter verantwoorden. Daarnaast draagt praktijkgericht onderzoek bij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk.

In de post-initiële masteropleiding werken studenten aan hun onderzoeksvaardigheden. Zij sluiten hun opleiding af met een praktijkgericht onderzoek. Enkele voorbeelden zijn onderzoeken op het gebied van burgerschapsvorming, levensbeschouwelijke identiteit en de dialoog in het onderwijs.

Via de volgende link kunt u een voorbeeld van een praktijkonderzoek van twee masterstudenten downloaden: dossier praktijkonderzoek Anja & Ida 1 mei 2012 (pdf-466 kB)

Promotieonderzoek Humanistisch Vormingsonderwijs op de openbare basisschool

Sinds 2009 zijn de condities, waaronder openbare basisscholen op verzoek van ouders HVO kunnen aanbieden, aanmerkelijk verbeterd. Een groot aantal scholen biedt nu op structurele basis het keuzevak HVO aan. De positie van docenten HVO is de laatste jaren versterkt. Door deze veranderingen kan het curriculum HVO in het openbaar onderwijs beter worden uitgevoerd.

Voor Centrum HVO, de docenten, de leerlingen en andere betrokkenen is het van groot belang dat er meer inzicht wordt verworven in de praktijk van het Humanistisch Vormingsonderwijs. Sinds januari 2012 is onderwijskundig medewerker Eveline Oostdijk daarom gestart met een promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek naar de praktijken van het Humanistisch Vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van bijzonder hoogleraar HVO, prof. dr. Wiel Veugelers. Er wordt onderzocht hoe de inhoud van het vak HVO vorm krijgt in de praktijk, welke doelen de docenten daarbij voor ogen hebben en hoe zij zich verhouden tot de context van HVO. Het onderzoek zal bestaan uit het houden van interviews, het afnemen van vragenlijsten en het opzetten van een aantal casestudies. De resultaten van het onderzoek zullen leiden tot een dissertatie.

Meer lezen

Artikel ‘Klein en groot denken: onderzoek naar het curriculum van HVO’

Andere onderzoeken

Publicaties

  • Docenten en waardenvormende dialogen
  • Actieve participatie leerlingen en burgerschapsvorming
  • Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs

Deze pagina delen