Internationale samenwerking

In België en Duitsland worden aan HVO nauw verwante vakken aangeboden en ontwikkeld. In België onder de naam Niet-Confessionele Zedenleer, in Berlijn onder de naam Humanistischer Lebenskunde. Vergelijking en samenwerking met Europese partners vormen ook bronnen voor de ontwikkeling van het vak HVO en Levensbeschouwing. Een gezamenlijk pleidooi voor humanistische vorming op scholen in Europa wordt uitgevoerd door de in Brussel gevestigde Europese Humanistische Federatie.

Meer lezen

Voor de publicatie Critical Thinking in Humanist education: an overviewof best practices worldwide, dat in 2012 zal worden uitgegeven door IHEYO, heeft Centrum Humanistische Vorming (onder de voormalige naam Stichting HVO) 2 artikelen geschreven over de achtergronden en praktijk van het Humanistisch Vormingsonderwijs:

Deze pagina delen