Amsterdam Declaration 2002

Tijdens het oprichtingscongres van de IHEU in 1952 is een verklaring met IHEU’s uitgangspunten van het humanisme geformuleerd en als resolutie aanvaard. Tijdens het internationaal congres ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de IHEU in juli 2002 is een gemoderniseerde versie, de ‘Amsterdam Declaration 2002’, aangenomen, die hieronder vertaald is weergegeven.

VERKLARING VAN AMSTERDAM 2002

Het humanisme is het resultaat van een lange traditie van vrijdenken dat vele van de grootste denkers en kunstenaars van de wereld heeft geïnspireerd. Het humanisme zelf heeft geleid tot de ontwikkeling van wetenschap.

1. Het humanisme is ethisch

Het bevestigt de waarde, de waardigheid en de autonomie van het individu en het recht van ieder menselijk wezen op de grootst mogelijke vrijheid die verenigbaar is met de rechten van anderen. Humanisten hebben de taak zich te bekommeren om de gehele mensheid, inclusief toekomstige generaties. Humanisten zijn van mening dat de moraal een wezenlijk deel van de menselijke natuur uitmaakt. Moraal is gebaseerd op begrip voor en betrokkenheid bij anderen en behoeft geen goedkeuring van buiten.

2. Het humanisme berust op de rede

Het streeft ernaar wetenschap creatief en niet destructief te gebruiken. Humanisten zijn ervan overtuigd dat de oplossingen voor de problemen in de wereld eerder in het menselijk denken en handelen liggen dan in goddelijke tussenkomst. Het humanisme bepleit de toepassing van wetenschappelijke methoden en vrij onderzoek op de problemen van menselijk welzijn. Humanisten zijn er echter ook van overtuigd dat de toepassing van wetenschap en technologie ingetoomd moet worden door menselijke waarden. De wetenschap geeft ons de middelen maar menselijke waarden moeten de grenzen bepalen.

3. Het humanisme ondersteunt democratie en mensenrechten

Het humanisme streeft naar de grootst mogelijke ontplooiing van ieder mens. Het is van mening dat democratie en menselijke ontwikkeling kwesties van rechten zijn. De grondslagen van democratie en mensenrechten kunnen op vele menselijke betrekkingen toegepast worden en zijn niet beperkt tot methoden van staatsbestuur.

4. Het humanisme spreekt met klem uit dat persoonlijke vrijheid verbonden moet zijn met sociale verantwoordelijkheid

Het humanisme durft het aan een wereld te bouwen die op de idee van de vrije mens berust, die verantwoording schuldig is aan de samenleving, en erkent onze afhankelijkheid van en verantwoordelijkheid voor de natuur. Het humanisme is ondogmatisch en legt geen overtuiging op aan zijn aanhangers. Bijgevolg spreekt het zich uit voor onderwijs dat vrij van indoctrinatie is.

5. Het humanisme is een antwoord op de wijdverbreide behoefte aan een alternatief voor een dogmatische religie

De voornaamste religies in de wereld maken er aanspraak op dat zij gebaseerd zijn op openbaringen die voor altijd vaststaan. Veel religies proberen hun wereldbeschouwing aan de gehele mensheid op te leggen. Het humanisme erkent dat betrouwbare kennis van de wereld en van onszelf ontstaat door een voortdurend proces van waarneming, beoordeling en herziening van dat oordeel.

6. Het humanisme heeft hoge achting voor kunstzinnig scheppend vermogen en verbeelding en erkent de vernieuwende kracht van kunst

Het humanisme bevestigt de betekenis van literatuur, muziek, beeldende kunst en de uitvoerende kunsten voor de persoonlijke ontplooiing en bevrediging.

7. Het humanisme is een levenshouding die streeft naar de grootst mogelijke levensvervulling door het bevorderen van een ethische en oorspronkelijke leefwijze

Het biedt ethische en rationele middelen om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Het humanisme kan voor iedereen en overal een levenswijze zijn.

Onze eerste taak is mensen in de eenvoudigste bewoordingen bewust te maken van wat het humanisme voor hen kan betekenen en waar het hen aan verbindt. Wij hebben er vertrouwen in dat we de middelen hebben de moeilijkheden die wij allen ontmoeten op te lossen door gebruik te maken van vrij onderzoek, van de kracht van de wetenschap en van de creatieve verbeelding ter bevordering van vrede en medemenselijkheid. Wij doen een beroep op allen die deze overtuiging delen zich met ons in het streven daarnaar te verbinden.

(IHEU Congres 2002)

Deze pagina delen