Wiel Veugelers

De leerkracht is geen neutrale spelleider. Steeds opnieuw maakt hij keuzes over de gewenste intellectuele en morele ontwikkeling van een leerling. Leerlingen moeten zich in hun eigen zingevingsproces in ieder geval wel tot deze waarden verhouden. Leerkrachten zouden meer bewust bezig moeten zijn met de vraag welke waarden zij willen stimuleren, welk type burgerschap zij nastreven, welke waarden zij nu uitdragen en hoe zij leerlingen begeleiden bij hun waardenontwikkeling.

Wiel Veugelers is als bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs en onderzoeker/consultant verbonden aan Centrum Humanistische Vorming (van Stichting HVO). Daarnaast is hij hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair docent aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Zijn leeropdracht is educatie vanuit een humanistisch perspectief, in het bijzonder Humanistisch Vormingsonderwijs. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de pedagogische taak van het onderwijs en in het bijzonder de rol van docenten daarin en de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing.

Expertise

  • Morele educatie vanuit humanistisch perspectief
  • Jeugdculturen
  • De visie van leerlingen op onderwijs
  • Samenwerken tussen scholen in netwerken
  • De samenhang tussen school en omgeving

Selectie publicaties

  • Veugelers, W.M.M.H. (2008), Youngsters in Transformative and Reproductive Processes of Moral and Citizenship Education. In K. Tirri (red.), Moral Sensibilities in Urban Education (pp. 79-91). SensePublishers, Rotterdam/Taipeh
  • Schuitema, J.A., G. ten Dam & W.M.M.H. Veugelers (2008), Teaching Strategies for Moral Education. In: Journal of Curriculum Studies, jaargang 40, pp. 69-89
  • Leenders, H., W.M.M.H. Veugelers & E. de Kat (2008). Teachers; Views on Citizenship in Secondary Education in the Netherlands. In: Cambridge journal of education, jaargang 38, nr. 2, pp. 155-170
  • Moree, D., C. Klaassen & W.M.M.H. Veugelers (2008), Teachers’ ideas about multicultural education in a changing society: the case of the Czech Republic. In: European Educational Research Journal, jaargang 7, pp. 60-73

Meer lezen

Een compleet overzicht van wetenschappelijke publicaties en een overzicht van populariserende publicaties van Wiel Veugelers.

Contact

w.veugelers@uvh.nl

 

 

Deze pagina delen