Marijke van Meenen

De school is het leven zelf.

J. Dewey (1859-1952) schreef het al: de school mag geen voorbereiding op het leven zijn, maar is het leven zelf. De school is volgens Dewey hiermee een samenleving in het klein. Dat vind ik een mooie gedachte en hier sluit ik me bij aan. Net als in de grote samenleving leren kinderen op school met elkaar om te gaan, te delen in verdriet en vreugde en voor zichzelf op te komen. Kinderen doen op school ervaringen op in het samen leren, samen spelen en samen werken.

De school is hiermee bij uitstek de plaats waarin gewerkt kan worden aan een toekomst waarin ieder mens in een fysiek en mentaal veilige omgeving zichzelf kan ontplooien en vormen. Mijn missie is een steentje bij te dragen aan onderwijs dat bijdraagt aan die toekomst.

Expertise

  • Opleiden van vakdocenten Humanistisch vormingsonderwijs
  • Leerplanontwikkeling
  • Training en coaching van docenten in po en vo
  • Teamontwikkeling vanuit humanistisch perspectief

Aanbod

In het overzicht trainingen en competenties staan de competenties die bij dit aanbod horen.

Werkterrein

Lerarenopleiding Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) hbo-master, pabo

Publicaties

  • Meenen, M. van (in druk), Dutch humanist education in practice: You can do it too! In: Critical thinking in humanist education: an overview of best practices worldwide. International Conference on Teaching Critical Thinking
  • Ebbers, D., M. van Meenen & E. Vollmann (2006). Levensbeschouwing in humanistisch perspectief. Bouwstenen voor een leerplan voor de onderbouw voortgezet onderwijs. Uitgave van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
  • Bronkhorst, E., M. Klein Tank, M. van Meenen & E. Vollmann (2001).Opleidingsplan leraar HVO primair onderwijs.Uitgave van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
  • Meenen, M. van (2000), Morele opvoeding in het humanistisch onderwijs. In: JSW (Jeugd in School en Wereld), Vakblad voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en opleiding
  • Faber, S.E.K. & M. van Meenen (1989). ‘Dat kun je wel stellen’. Additioneel oefenmateriaal schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het moedertaalonderwijs in de basisschool. Uitgave van Schoolbegeleidingsdienst Rijnland, Leiden

Blogs

Contact

m.vanmeenen@hvo.nl
030 2856856 of 06 26 17 44 54

 

Deze pagina delen