Marco Otten

Alles is betrekkelijk.

Als docent binnen de eerstegraads lerarenopleiding hvo en levensbeschouwing en als docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek ben ik geboeid door twee zaken. Het ene betreft leren in de breedste zin van het woord. Het andere betreft zin- en betekenisgeving. Activiteiten die deze twee zaken combineren, reken ik tot mijn expertise.

Expertise

  • Het onderzoeken van de huidige ontwikkelingen in het levensbeschouwelijk en ethiekonderwijs en de (toekomst) mogelijkheden op dit terrein;
  • Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijsmateriaal, met name op het gebied van levensbeschouwelijke, wereldbeschouwelijke en morele vorming;
  • Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs, trainingen en workshops op het gebied van levensbeschouwelijke, wereldbeschouwelijke en morele vorming;
  • Stage- en scriptiebegeleiding, met name op het gebied van levensbeschouwelijke, wereldbeschouwelijke en morele vorming;
  • Het implementeren van (ver)nieuwe(nde) kennis op het gebied van (levensbeschouwelijke en morele) educatie;
  • Het verzorgen van bezinningsbijeenkomsten en andere vormen van reflectie op onderwijs

Werkterrein

Vo en bve

Publicaties

Contact

m.otten@hvo.nl
030 2856856

 

Deze pagina delen