Joep Dohmen

Bildung  – het proces van ontwikkeling, beschaving, vorming – is iets dat mensen met elkaar en voor zichzelf doen: je ontwikkelt jezelf.’  (Peter Bieri)

joep 2016Mens zijn is niet gegeven. Als je geboren wordt, waar en wanneer ook ter wereld, is het onduidelijk wat er van je leven worden zal. Vanuit mijn kennis van de moderne, humanistische filosofie heb ik me de afgelopen twintig jaar vooral beziggehouden met de vraag, welke rol een mens zelf kan spelen bij de ontwikkeling van zijn of haar leven. Welke speelruimte heb ik, te midden van de anderen, anno 2016? Welke bijdrage kan ik leveren aan de samenleving? Hoe word ik wie ik ben?

Joep Dohmen studeerde filosofie in Utrecht, Berlijn en Leuven. Hij promoveerde in 1994 cum laude op het proefschrift Nietzsche over de menselijke natuur. Sinds 2007 was hij hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Sinds zijn emeritaat (2014) is Joep Dohmen Lector Bildung aan het Centrum Humanistische Vorming.  Tevens is hij verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en aan de Bildungsacademie. Joep Dohmen hoort tot de toonaangevende auteurs in het debat over vorming en levenshouding.

Expertise

  • Filosofie van de Bildung
  • Cultuurfilosofie
  • Bestaansethiek
  • Levenskunst voor ouderen

Aanbod

Joep Dohmen schrijft boeken, artikelen en columns in tijdschriften, dag- en weekbladen. Hij geeft op verzoek lezingen, cursussen en modules.

Selectie publicaties

Recente artikelen:

  • Joep Dohmen, Als je niet langer jezelf kunt zijn. NRC Next aug 2014
  • Joep Dohmen en Iris Hartog, Bildung en Burgerschap. Nussbaums pleidooi voor een brede humanistische vorming. In: Martha Nussbaum. Klement/Pelckmans, 2015, 49-75
  • Joep Dohmen, Over de toekomst van ons onderwijs. Pleidooi voor een moreel Bildungsprogramma. In: Waar, Goed en Schoon Onderwijs. Leusden. ISVW uitgevers, 2015, 224-245
  • Joep Dohmen, De noodzaak van Bildung in het onderwijs. In: Narthex, 2016, 1(27-36)

Meer lezen

Contact

j.dohmen@gmail.com

Deze pagina delen