Ibeline Polak

Een leven lang streven naar Ubuntu.

‘Ubuntu’ is het grondbeginsel van de Afrikaanse filosofie en stelt de kern van het mens zijn aan de orde. De definitie is tweeledig: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, en deel je kwaliteiten. Op die manier wordt je menselijkheid herkend en onlosmakelijk verbonden met die van de ander. Alleen samen kunnen we menselijk zijn.

Expertise

  • Levensbeschouwelijke en morele vorming
  • Docent vakdidactiek en praktische vorming in post-hbo-opleiding HVO
  • Werk- en stagebegeleiding
  • Innovatie en kwaliteitszorg

Aanbod

Werkterrein

Primair onderwijs, post-hbo-opleiding HVO, Comite Kamp Schoorl

Publicaties

Blogs

Contact

i.polak@hvo.nl
030 2856856

Deze pagina delen