Annemarie Geelhoed

Alleen In verbinding met jezelf, anderen en het andere kun je
‘jezelf zijn’.


AGE 2juniHet humanisme vormt voor mij een belangrijke bron van inspiratie. Bij het begeleiden, opleiden of trainen van mensen vind ik daar mijn ankers. Vrijheid en verantwoordelijkheid, participatie en gelijkwaardigheid, openheid en verbondenheid zijn voor mij belangrijke waarden. Een bijdrage leveren aan de vorming van mensen die zelf vorm en inhoud willen geven aan het eigen leven en dat van anderen is mijn missie. Dit komt met name tot uiting in de programma’s Waardenvol communiceren die ik voor het HVO ontwikkelde. In deze programma’s wordt verbinding gemaakt tussen denken, voelen, willen, kiezen en doen. Waardenvolle communicatie is geweldloos, verbindend en helder en behoort tot de levensvaardigheden van levenskunstenaars.

Expertise

 • Begeleiding en training bij persoonsvorming
 • Waardenvolle communicatie in gezinnen en organisaties
 • Samenwerken met collega’s
 • Humanisme en sociocratie
 • Professionaliseren van intervisie
 • Democratische vorming
 • Op vraag ontwerpen van scholing in brede vorming (bildung)

Aanbod

Mijn aanbod bestaat uit cursussen en trainingsprogramma’s voor docenten, opvoeders, hulpverleners, en voor vrijwilligers en medewerkers bij humanistische organisaties.

Werkterrein

Lerarenopleiding, trainersopleiding, advies en coaching, ouderschapsbegeleiding  en sociocratische besluitvorming (specialisatie Waardenvol communiceren in onderwijs, kinderopvang, justitie en hulpverlening),

Publicaties

 • Geelhoed, A. (2015). Waardenvol communiceren en levenskunst. Verhandeling over het toepassen van de levenskunstfilosofie in de levenspraktijk. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. (2010). Spel kleurstelling. Een spel waarbij je gewoontes en gedragsregels samen onderzoekt met toepassing van de denkhoeden van de Bono. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. (2008). Wie of wat zegt mij wat? Katern bij themabijeenkomst voor ouders  ‘Een warm nest‘. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. (2008). Opvoeden met hart, hoofd en handen. Katern bij themabijeenkomst voor ouders ‘Contact met je kind’. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. (2008). Eigen stijl en conflicthantering. Katern bij themabijeenkomst voor ouders ‘Ruzies en conflicthantering’. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. (2008). In gesprek over grenzen. Katern bij  themabijeenkomst voor ouders ‘Waardenvol communiceren’. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. (2008). Vormgeven aan verandering. Katern bij themabijeenkomst voor ouders ‘Tijd voor (ge)Zin’. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A. & G. Hemmink (2008). Handboek Intervisie. Uitgave van Stichting HVO
 • Geelhoed, A., C. Visch, J. Petri & J. Zonneveld (2003). Kinderen en eigen wijsheid. Weerbaarheid van binnenuit. Uitgeverij Kosmos, Utrecht

Blogs

Contact

a.geelhoed@hvo.nl
030 2856615
06 53198270

Deze pagina delen