Over ons

Groen van binnenuit imageOnder het motto ‘Met hoofd, hart en handen’ zijn de activiteiten van Centrum Humanistische Vorming zowel gericht op de school als op alle vragen van opvoeders en instanties waar een praktisch of theoretisch antwoord verlangd wordt (onder andere in de vorm van begeleiding, cursus, training of advies). Het centrum begeeft zich derhalve op het terrein van onderwijs en opvoeding alsook op vele andere terreinen zoals dat van de kinder- en buitenschoolse opvang, justitie, defensie en uitvaartbegeleiding.

Het humanistisch perspectief van het centrum is open en kosmopolitisch van karakter. Het centrum wil mensen van alle leeftijden inspireren en uitdagen om zichzelf te ontplooien. Enerzijds om zelf zin te geven aan hun leven en anderzijds om bij te dragen aan een humane samenleving en duurzame zorg voor de natuur. Het centrum doet dit door kritische reflectie en dialoog te stimuleren en door uit te gaan van wat iemand belangrijk vindt in het leven.

Deze pagina delen