Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit een opleidingsdeel (3 blokken van 2 dagen, de start heeft een extra dagdeel) en uit een praktijkdeel (trainersmeeting in september en zelfstandige stage daaropvolgend). Tussen de blokken in maakt u thuisopdrachten, gecombineerd met literatuurstudie. Indien mogelijk werkt u met een oefengroep.

Bij een positieve evaluatie van het opleidingsdeel kunt u doorstromen naar het praktijkdeel. Deelname aan de 6 contactdagen van het opleidingsgedeelte is verplicht en een voldoende uitwerking van de tussentijdse opdrachten is een voorwaarde om te kunnen starten met het praktijkgedeelte,

Opleidingsdeel

Tijdens de contactdagen van het opleidingsgedeelte maakt u kennis met de uitgangspunten van waardenvolle communicatie, met het ontwerpschema voor het ontwerpen van bijeenkomsten waardengericht werken en met de levensvaardigheden die van belang zijn om ‘een goed leven’ te kunnen vormgeven. U stelt een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) op en reflecteert op uw eigen leren. Uw trainersvaardigheden vergroot u door te werken met een oefengroep en door practica tijdens de contactdagen.

U maakt kennis met het programma van de cursus voor ouders Opvoeden met hart, hoofd en handen. De thema’s van deze cursus zijn:

  1. Een warm nest: welke waarden zijn voor u als opvoeder belangrijk en hoe geeft u deze waarden door aan uw kind? Wat zijn de gevolgen van positief en negatief taalgebruik voor (de relatie met) uw kind?
  2. Contact met je kind: hoe communiceert u? Hoe gedraagt u zich en wat betekent dit? Er wordt geoefend met echt luisteren naar uw kind, gevoelens opsporen en benoemen, zonder snel te oordelen.
  3. Ruzies en conflicthantering: hoe kunt u omgaan met kinderruzies, overleggen, afspraken maken en waarden overbrengen?
  4. Waardenvol communiceren: wat doet u als de meningen verschillen en waarden botsen in een gezin? U leert een goede dialoog inzetten. Ook leert u met een ‘emotie-meetlat’ de kwaliteit van de ouder-kind relatie in de gaten te houden.
  5. Tijd voor (ge)Zin: wat voor ouder wilt u zijn of worden? Welke invloed heeft uw gedrag op de sfeer in uw gezin en op uw manier van tijdsbesteding? Welke waarden en normen wilt u vasthouden en welke loslaten?

Praktijkdeel

Het praktijkdeel bestaat uit het deelnemen aan de trainersmeeting in september en het in eigen beheer uitvoeren van een cursusprogramma van minimaal 5 bijeenkomsten.

Na een positieve evaluatie van de praktijk houdt u toegang tot de digitale werkplaats van HVO waar de levensvaardigheden met de gereedschappen voortdurend worden geupdate. U ontvangt een certificaat en wordt op de website van HVO vermeld als trainer Waardenvol communiceren van HVO. Als gecertificeerd  trainer kunt u de cursussen in waardenvolle communicatie van HVO aanbieden of zelf aanbod ontwikkelen, gebruikmakend van genoemde gereedschappen. U kunt daarbij uw voordeel doen met feedback en inspiratie van collega-trainers en van de expert Waardenvol communiceren van Stichting HVO.

Deze pagina delen