Inhoud opleiding

Opleidingsdeel

Tijdens het opleidingsgedeelte vormen de 3 blokken van 2 contactdagen de verbinding bij het leren. U leert door te delen, door ervaring op te doen met aspecten die van belang zijn bij een waardenvolle communicatie en door trainersvaardigheden te oefenen.

De werkwijze bestaat uit: voordoen, nadoen, meedoen en zelf doen. Naast dit inhoudelijke stuk is er ook aandacht voor PR: het aanbieden van de programma’s aan potentiële doelgroepen.

Voorafgaand aan blok 1

Voorafgaand aan blok 1 doet u voorbereidend leeswerk en werkt u een eerste opdracht uit.

Blok 1

Tijdens dit eerste blok van 6 dagdelen (een avond en 2 dagen) maakt u kennis met de filosofie achter waardenvolle communicatie.

U maakt tevens kennis met 13 levensvaardigheden waarmee een waardenvolle communicatie geoefend wordt. Diverse concepten voor bewustwording en verandering komen aan bod:

  • Kernkwadranten
  • De dialoog
  • ‘Breed denken’
  • Hartfocus
  • De overlegmethode LOSOP
  • De cirkel van actie en reactie
  • Systemisch werk

Uw eigen kwaliteiten en valkuilen bij de uitoefening van het trainersvak op het gebied van waardenoriëntatie en levenskunst komen aan bod, waarbij iedereen een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) opstelt.

Periode tussen blok 1 en blok 2

In de periode tussen blok 1 en blok 2 doet u literatuurstudie, maakt u een ontwerpopdracht van een themabijeenkomst volgens het schema ‘leren en ontwerpen’ en bereidt u een korte openingspresentatie voor van de ontworpen bijeenkomst.

Blok 2

Tijdens de 2 dagen (5 dagdelen) in blok 2 bent u praktisch bezig. Ieder houdt zijn openingspresentatie van de door hem ontworpen themabijeenkomst en onderbouwt in een peerreview zijn ontwerpkeuze. In een collegiaal overleg evalueert u het POP en vult u het verder in.

Periode tussen blok 2 en blok 3

In de periode tussen blok 2 en blok 3 oefent u uw POP uit en maakt een observatie-reflectieopdracht. U werkt van elke levensvaardigheid een ‘gereedschap’ uit om mee te oefenen tijdens het practicum in blok 3. Indien mogelijk werkt u thuis (leren door doen) met een kleine eigen groep.

Blok 3 (het practicum)

Blok 3 bestaat uit het practicum. Tijdens het practicum werkt u een aantal keren 45 minuten met ‘proefcursisten’. U oefent in het gebruik van de gereedschappen. U reflecteert op uw eigen leervragen bij de uitvoering van de praktijkoefening en evalueert uw eigen leren in een persoonlijk gesprek met de opleider. U sluit het practicum af met een advies over toelating tot het praktijkdeel.

Praktijkdeel

Het praktijkdeel bestaat uit deelname aan de trainersmeeting in september en aansluiting bij de digitale werkplaats. U organiseert vervolgens zelfstandig een cursus van minimaal 5 bijeenkomsten voor minimaal 6 deelnemers. Na een positieve evaluatie van dit praktijkgedeelte ontvangt u een certificaat en houdt u toegang tot de digitale werkplaats en het collegiaal overleg. Ook kunt u ondersteuning vragen van de specialist Waardenvol communiceren van HVO. U wordt vermeld als trainer op de website van HVO.

Deze pagina delen