Toelating en inschrijving

Vooropleiding

U kunt tot de opleiding worden toegelaten met een afgeronde pabo-opleiding en op basis van een positief advies naar aanleiding van een intakegesprek. Het hebben van enkele jaren leservaring op de openbare basisschool is gewenst.

Indien u geen lesbevoegdheid heeft, kunnen wij in een gesprek met u gezamenlijk onderzoeken of er, uitgaande van aanwezige kennis via vooropleiding(en) en ervaring, een mogelijkheid is om toch deel te nemen aan de opleiding.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de start van de opleiding nodigen we u uit voor een intakegesprek. Hierin wordt de inhoud van de opleiding toegelicht. Ook kijken we of het beeld dat u van de opleiding heeft en uw motivatie aansluiten bij datgene wat wij kunnen bieden.

Inschrijven

Voor een intakegesprek over de opleiding kunt u zich aanmelden door een mail te sturen aan hvo@hvo.nl of direct contact op te nemen met de coördinator van de opleiding: Marijke van Meenen.

Deze pagina delen