Opbouw opleiding

De opleiding omvat de vakgebieden Humanistiek, Pedagogiek, Didactiek en Praktische vorming. Als vertrekpunt bij de lessen worden ervaringen en ideeën van studenten met betrekking tot de vakgebieden genomen (ervaringsleren). Dit gebeurt door middel van werkvormen, die later ook kunnen worden toegepast in de eigen lessen HVO. Naast de vaste leerstofinhouden is er ruimte om stage- en praktijkervaringen in te brengen.

Toetsing

De vakgebieden worden afgerond door middel een diversiteit aan toetsen, zoals: presentaties, verzorgen van een simulatieles, reflectie en onderzoeksverslagen, take-home tentamen en een essay.

Afronding

De opleiding wordt afgerond met het maken van een eindwerkstuk, waarbij de deelnemers theorie en praktijk met elkaar verbinden. Dit gebeurt door het ontwerpen van een lessenserie, met een theoretische onderbouwing vanuit de vakgebieden.

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat van bekwaamheid, waarmee je HVO kunt verzorgen op de openbare basisschool.

Deze pagina delen