Ervaringen studenten

Impressies van de eerste lesdag (10 september 2014)

“Alles is nieuw, behalve ikzelf. De plek, de medestudenten, en wat er op ons af zal komen. De ‘eerste-schooldag’ spanning is voelbaar. We beginnen met kennismakingsspelletjes waaronder een namenspelletje. Dan doen we waardenonderzoek (een van de begrippen die langskomt) door elkaar ‘waardenvolle’ vragen te stellen als: ‘Wat groeit je boven het hoofd en wat gaat je aan het hart?’ Zo leren we elkaar een beetje kennen en maken we zelf op een letterlijke manier kennis met HVO door het zelf te ervaren. Ook wijzelf zijn zo het object van ervaringsleren dat deel is van de HVO-methodiek; we ondergaan verschillende werkvormen.

De groep is klein, we zijn in totaal met z’n zessen. Ik ontdek dat de een al een portie humanisme met zich meebrengt, de ander is wat dat betreft blanco binnengekomen maar heeft bijvoorbeeld al wel veel onderwijservaring. Een rode draad is dat we allemaal zoeken naar verdieping en ook de behoefte hebben om met kinderen meer de diepte in te gaan.

’s Avonds is het ijs al wat meer gebroken. We starten na een korte pauze opnieuw met een spel. We bestoken elkaar weer met vragen, een introductie op de theorie over levensbeschouwing en humanisme. Het blijft bij een kennismaking, de komende weken zullen we meer de diepte ingaan wat betreft het humanisme. De conclusie aan het eind van de avond lijkt eensgezind: het was prikkelend, en een snelkookpan. Ik heb veel zin om verder te gaan met de opleiding!” (Nanja)

o – o – o – o – o

“Toch wel wat zenuwachtig ging ik de eerste dag tegemoet; wat gaan we doen, wie ga ik ontmoeten en vooral: hoe ga ik het vinden? Gelukkig had ik de locatie al een keer bezocht en wist het gebouw goed te vinden. Dat scheelt toch wat zenuwen. Direct bij het kennismaken met elkaar maakten we ook kennis met enkele verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden bij het geven van HVO-lessen. Geweldig concept, wij maken nu mee wat de leerlingen (als het goed is) straks bij de lessen die door ons worden gegeven, meemaken. Ervaringsleren niet alleen vanuit de kant van de docent maar ook vanuit de kant van de leerling. Dat zal niet alleen ervaringen opleveren maar vooral ook inzichten.

De manier van kennismaken verloopt uiteindelijk in fasen: een ‘oppervlakkige’ ronde van jezelf voorstellen en wat over jezelf vertellen, naar een rondje met een dierbaar voorwerp waarmee je als vanzelf meer de diepte in gaat, en hierna nog wat meer de diepte in door middel van het beantwoorden van “waardenvolle” vragen. Ik beleef dit toch wel als intensief en het brengt op bepaalde momenten ook emotionele reacties bij mij teweeg. Erg goed om je te laten realiseren wat HVO teweeg kan brengen. Dit gaat mij echt wel het soort verdieping geven waar ik naar op zoek ben, op een manier die mij erg aanstaat.

Door de bovengenoemde methoden en de spelvorm die na het eten werd aangeboden, heb ik ook mijn medestudenten wat beter leren kennen en ook hun motivaties om aan deze studie te beginnen. Het is wel duidelijk; ik heb hier met gelijkgestemde mensen te maken met allemaal verschillende achtergronden en dat kan uiteindelijk alleen maar prettig werken.
Na een avondje met flink wat theorie, op lekker tempo, voelde ik me moe, tevreden en uitgedaagd om hiermee heerlijk aan de slag te gaan.” (Fons)

o – o – o – o – o

Waarom ik aan de opleiding begon en wat het me bracht (2012-2013)

“Ik ben 16 jaar werkzaam in het basisonderwijs en liep elke keer tegen de prestatiedruk van de cognitieve vakken aan. De sociaal-emotionele kant die net zo belangrijk is, wordt óf vergeten óf je komt hier als leerkracht niet aan toe door de tijdsdruk van je rooster. Ik vind het heerlijk dat ik nu als HVO-docent de tijd heb en neem om het kind centraal te stellen. Ook aantrekkelijk in het vak is het uitwisselen van ervaringen, het kan het zelfvertrouwen van kinderen enorm vergroten als ze weten dat ze niet alleen staan met hun angst of boosheid of verdriet. En het is fijn als je van elkaar kunt leren, in een maatschappij met zoveel verschillende culturen.

Ik heb nu drie weken HVO gegeven aan groep 1 tot en met groep 8 en ga elke keer vol energie weer naar huis… Het enthousiasme van de leerlingen en hun bijdrage maken dat ik vleugels krijg en vol moed uitkijk naar de volgende les…” (Gwendy)

o – o – o – o – o

“Ik ben aan de verkorte opleiding begonnen, omdat het HVO me altijd is blijven kriebelen. Ik heb zelf HVO-lessen gehad op de pabo in Leeuwarden. Destijds was ik werkzaam bij de Rabobank als commercieel medewerkster. Ik heb bewust gekozen om uit het bedrijfsleven te stappen, het voelde niet goed meer en ik wilde wat anders gaan doen… Het is wel een heel pittige opleiding, het was niet altijd even makkelijk, maar nu ik twee weken lesgeef aan 9 verschillende groepen, voelt het heel goed.” (Annemieke)

o – o – o – o – o

“Ik wilde de wereld al van jongs af veranderen, beter maken, menselijker. Zodat mensen elkaar beter zouden leren begrijpen, ook al is iedereen anders. Na 35 jaar in onderwijs en hulpverlening (als orthopedagoog) te hebben gewerkt, heb ik in het HVO daarvoor een positieve manier gevonden. In HVO leren kinderen naar zichzelf en elkaar te kijken, zich te blijven verwonderen, vragen te stellen, flexibel te zijn en zich in een ander te verplaatsen, na te denken en zich een mening te vormen over verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en verantwoordelijkheid voor de wereld om hen heen. En dat met speelse werkvormen en een hoop groepswerk. Ik vind het een prachtig vak!” (Marianne)

o – o – o – o – o

“Waarom ben ik de opleiding gaan volgen? Omdat ik de noodzaak zag van het geven van een sociale, emotionele en morele opvoeding aan kinderen. Als groepsleerkracht heb je over het algemeen te weinig tijd om dit gestructureerd te kunnen doen, dus ik wilde meer tijd hebben om in te kunnen gaan op de sociale en emotionele vragen van kinderen en hun noden te zien. Ook wilde ik een baan in het onderwijs waarbij het pure lesgeven de boventoon voert, zonder alle schoolse teamperikelen. Ik wilde de vrijheid hebben om mijn eigen onderwijskundige thema’s te kiezen en niet een verplicht leerplan te hoeven volgen. En hiermee zou ik ook een prettige en zinvolle doorstart van een carrière na mijn pensionering kunnen hebben.

Wat heeft de opleiding mij gebracht? Een brede scholing in een korte en overzichtelijke periode, onderwijs van inspirerende docenten, studeren in een groep met gemotiveerde collega’s, een bijdrage aan mijn persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit in de zin van op meerdere scholen en in verschillende leeftijdsgroepen les kunnen geven, mede vorm kunnen geven aan de identiteit van het openbaar onderwijs, een werkgever die op sociocratische wijze vormgeeft aan het beleid, met een gunstige cao.” (Ben)

o – o – o – o – o

Deze pagina delen