Docentschap

There is no teaching without learning. (Paulo Freire)

Het is belangrijk dat docenten over bepaalde competenties beschikken en deze tijdens hun loopbaan onderhouden. In 2004 werd dit principe vastgelegd in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) en sinds augustus 2009 geldt dit ook voor docenten in de levensbeschouwelijke sector. De 5 betrokken partijen (Humanistisch, Protestant, Rooms-katholiek, Islamitisch en Hindoeïstisch vormings-/godsdienstonderwijs) hebben daarom 7 competenties voor vakdocenten GVO en HVO opgesteld en aan de hand daarvan een nascholingsaanbod ontwikkeld.

Streefdoelen HVO in beroepscode

Elke levensbeschouwelijke partij heeft naast de 7 gezamenlijke competenties ook nog eigen doelstellingen. HVO heeft 2 streefdoelen, die in de opleiding en in de beroepscode van de HVO vakdocent in essentie als volgt zijn verwoord:

Vanuit humanistische uitgangspunten

  1. leerlingen leren om aan hun eigen leven (en dat van anderen) zin en vorm te geven (sociale levenskunde);
  2. leerlingen leren een persoonlijke levensbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken burgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde (sociaal en ecologisch wereldburgerschap).

Op de website van het Dienstencentrum GVO en HVO kunt u het hele document lezen, waarin de competenties en de programma’s beschreven worden.

 

Deze pagina delen