Opbouw opleiding

Basisfase (jaar 1 en 2)

In het 1e jaar van de bachelor ligt het accent op kennismaking met de verschillende vakgebieden en het vak HVO en Levensbeschouwing op de openbare basisschool. Tijdens dit jaar wordt aandacht besteed aan de vakgebieden Humanistiek en levensbeschouwing, Pedagogiek en psychologie, Didactiek, Praktische vorming en Onderzoeksvaardigheden. Daarnaast wordt een stage gelopen van 15 weken (enkele uren per week) in het basisonderwijs bij een ervaren HVO-docent.

In het 2e jaar komt het accent meer op de praktijk te liggen en wordt een dubbele stage gelopen van 2×15 weken. Naast deze stage vindt een verdieping plaats van de vakgebieden Humanistiek en levensbeschouwing, Pedagogiek en psychologie, Didactiek, Praktische vorming en Onderzoeksvaardigheden.

Na succesvolle afronding van de basisfase ontvangt de student een tijdelijke verklaring van bekwaamheid om in het vervolg van de opleiding HVO-lessen te geven in het basisonderwijs met begeleiding op afstand.

Verdiepingsfase A (jaar 3 en 4)

In het 3e jaar zijn er minder contactdagen dan in het 1e en 2e jaar en verschuift het accent naar de praktijk. De LIO (leraar in opleiding) geeft enkele uren per week zelfstandig les op een basisschool. Tijdens de opleidingsdagen wordt aandacht besteed aan de 5 vakgebieden, waarbinnen een verdieping van de thematiek plaatsvindt.

Het 4e jaar bestaat, net als het 3e jaar, voornamelijk uit zelfstudie en zelfstandig lesgeven. Het accent ligt op het ontwikkelen en uitvoeren van een project HVO en Levensbeschouwing, het maken van een jaarplan en een oriëntatiestage in het voortgezet onderwijs.

Verdiepingsfase B (jaar 5)

In het 5e en laatste jaar loopt de student stage in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt de studie afgerond met het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en presenteren van een praktijkonderzoek. Na succesvolle afronding van het 5e jaar ontvangt de student het diploma leraar HL hbo-bachelor.

Deze pagina delen