Ervaringen

Hoe heb je de opleiding ervaren? En wat heeft de opleiding jou gebracht of opgeleverd? Deze vragen stelden we aan enkele bachelorstudenten die de opleiding hebben gevolgd.

“De opleiding voldoet aan mijn interesses en verwachtingen. De vakgebieden spreken me aan en zijn praktisch steeds zeer toepasbaar, zowel in de stagelessen als in je dagelijkse omgang met de medemens. Als moeder kan ik ook veel gebruiken bij de opvoeding van mijn kinderen.”

”Humanistiek vond ik heel interessant. Ik vond het prettig bevraagd te worden over mijn vanzelfsprekendheden, naar anderen te luisteren en me de kinderen van de basisschool voor te stellen, waar het uiteindelijk om gaat.”

“Ik ben tijdens de opleiding veel bewuster gaan leven en leren en geniet met veel meer kracht van kinderen en hun dilemma’s dan voorheen. Ik begrijp nu iets over zingeving en dat geeft mij veel voldoening. Ik ben gewoon nog niet klaar, dus gaan we lekker door. De eerste periode van steeds maar weer alles humanistisch toetsen en hvo thuis toepassen is voorbij, maar heeft mij ook veel opgeleverd: namelijk plezier en de overtuiging dat ik binnen het hvo ‘goed’ zit.

“VOLLEDIGHEID. Het is zoals het is.. Alle stof heb ik tot me genomen, soms interesseerde het me niet en stopte ik het in een laatje. Het blijkt steeds vaker dat er dan ineens een aanleiding is om zo’n laatje te openen. Toen ik begon met mijn opdracht van de metafoorpresentatie heb ik heel wat laatjes geopend, zeg maar gerust een hele kast. Alles kwam op zijn plek en werd levend en actief in plaats van dat het passief in de la lag.”

“Wanneer ik terugkijk op het eerste studiejaar krijg ik een goed gevoel. Ik heb op theoretische en praktische manier onder andere kennis kunnen maken met het humanisme. Dit ervaar ik als een verrijking. Mijn hele houding en instelling zijn veranderd en ik denk dat dit positief is. Ik ben nog steeds een (abstract) gelovig mens, maar heb mogen ervaren dat mijn geloof en het humanisme elkaar niet uitsluiten. Ik ben opener, verdraagzamer en geduldiger geworden.”

“Didactiek was helemaal nieuw voor mij, ik heb nog nooit voor een klas gestaan en les gegeven. Na/tijdens dit blok kan ik nu wel een hvo-les aan de hand van het HOKE-proces maken, een themaverkenning en daaruit weer lessen uitwerken. De eerste les was spannend maar nu wordt het leuk; ik vind het erg leuk om te merken dat ‘het kwartje valt’ bij de leerlingen.”

“Tijdens de module pedagogiek moest ik omschakelen van jeugdhulpverlener, waarbij je een kind gaat observeren en aan zijn/haar problemen gaat werken, naar een juf die een les geeft waarin ieder mag zijn zoals die is zonder dat je daar aan moet schaven etc. Je geeft een les en die is geslaagd als de kinderen op hun eigen wijze meedoen, meedenken en hun mening durven geven en zonodig gaan bijstellen als ze meer met elkaar in gesprek raken.”

“De vrijheid en mogelijkheden om je eigen HVO-les vorm te geven vind ik geweldig: niet gebonden aan vaste lesmethodes, maar uitgaan van wat in de groep leeft. Ik heb nu geleerd dat tot onderwerp van de les te maken en zo de leerlingen mede-eigenaar van die les te maken.”

“Met de opleiding duik je in de wereld van zingeving, historie, jezelf en de ander en kom je terecht in het leven van alle dag, tussen de jeugd van nu, samen op weg naar hun eigen gekozen historie.”

Deze pagina delen