Inhoud vakken

Jaar 1

In het 1e jaar ligt de nadruk op theorie over humanistiek, levensbeschouwing, ethiek, pedagogiek, didactiek, identiteitsontwikkeling en educatie.

Humanistiek, ethiek en levensbeschouwing

In deze module maak je kennis met het humanistische gedachtegoed. Ook ga je aan de slag met andere levensbeschouwingen. Je krijgt een aantal ethische stromingen aangereikt. Je leert je eigen positie te bepalen ten opzichte van levensbeschouwelijke vraagstukken.

Identiteitsontwikkeling en educatie

Tijdens deze module begeef je je in de leefwereld van je toekomstige leerlingen. Je leert over de verschillende kenmerken die horen bij hun leeftijdsfase. Er vindt een oriëntatie plaats op de identiteitsontwikkeling van jongeren en op welke manieren jij daar een bijdrage aan kunt leveren.

Praktische didactische vaardigheden in educatie

In deze module ga je praktisch aan de slag. Je leert hoe je onderwijs kunt ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Je houdt je bezig met het formuleren van leerdoelen en het ontwerpen van didactische werkvormen. Ook maak je kennis met begrippen als klassenmanagement en groepsdynamica. Je rondt deze module af met een zelf ontworpen lessenserie.

Jaar 2

In het 2e jaar ligt het accent op de stagepraktijk en het praktijkonderzoek.

Theoretische concepten van morele educatie en burgerschapsvorming

Je leert een aantal theorieën met betrekking tot morele educatie en burgerschapsvorming. Het gaat om begrippen als ‘levenskunst’, ‘empowerment’ en ‘critical pedagogy’. Er wordt nagedacht over de toepassing van deze concepten in een educatieve setting.

Door de praktijk gestuurd

Deze module staat in het teken van je stage. Het accent ligt op de reflectie op de eigen leerervaringen. Ook houd je je bezig met de vraag welke rollen je hebt als docent. Dit gebeurt middels begeleide intervisiebijeenkomsten.

Stage

Tijdens je stage loop je mee met een ervaren docent. Je kijkt mee in zijn praktijk en je gaat zelfstandig lessen verzorgen. Je zult je in alle 7 competenties ontwikkelen tot een startbekwame leraar HVO en Levensbeschouwing.

Praktijkonderzoek

Deze module is gericht op het zelfstandig opzetten, uitvoeren en presenteren van een kleinschalig praktijkonderzoek. Dit onderzoek voer je uit in de praktijk van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Je zult een onderzoekende houding ontwikkelen die past bij het beroep van leraar HVO en levensbeschouwing.

Deze pagina delen