Opbouw opleiding

Jaar 1

In het 1e jaar van de opleiding ligt het accent op het vergaren van kennis over humanisme en levensbeschouwing. Naast de module Humanistiek, ethiek en levensbeschouwing krijg je onderwijs op het gebied van wereldbeschouwelijke en morele educatie.

Jaar 2

In het 2e jaar ligt het accent op het opdoen van ervaring in de praktijk. In je stage pas je didactische vaardigheden toe. Je gaat aan de slag met het ontwerpen van leermiddelen en lessen. Via intervisie reflecteer je op je eigen onderwijspraktijk. De opleiding wordt afgerond met het zelfstandig opzetten, uitvoeren en presenteren van een praktijkonderzoek. Daarnaast vindt aan het einde van de opleiding een eindassessment plaats. Na succesvolle afronding van het 2e jaar ontvang je het hbo-masterdiploma leraar HVO en Levensbeschouwing (HL).

Deze pagina delen