Master HVO en Levensbeschouwing

Education is not preparation for life; education is life itself (John Dewey 1859-1952)

NVAO_OKAls leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) geef je les aan jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hoger beroepsonderwijs.

De master HL is een tweejarige deeltijdopleiding en is NVAO-geaccrediteerd. Dit betekent dat je hiervoor de lerarenbeurs kunt aanvragen (lees meer hierover bij Praktische informatie). Tijdens deze opleiding leer je hoe je leerlingen begeleidt bij hun oriëntatie op levensbeschouwing en zingeving. Als leraar ben je in staat leerlingen te ondersteunen bij de vormgeving van hun levensbeschouwelijke identiteit. De master wordt verzorgd in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (UvH).

Schematisch overzicht master HL

leerjaar contactdagen soort stage type onderwijs
jaar 1 ongeveer 32 n.v.t. theorie
jaar 2 ongeveer 20 stage in vo of
werken in vo
stage
theorie
Na afronding krijg je het hbo-masterdiploma leraar HL.

Als leraar HVO en Levensbeschouwing kun je na deze opleiding terecht in het voortgezet onderwijs bij de vakken Levensbeschouwing, Levensbeschouwelijke vorming, Levenskunde en Godsdienst.

Meer lezen

Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs

Deze pagina delen