Opleiding

Het humanistische onderwijsideaal is dat van een brede vorming met als doel om eigenschappen als nieuwsgierigheid, concentratie, toewijding, breeddenkendheid en ontvankelijkheid te ontwikkelen (Jeroen Vanheste).

Een opleiding tot vakdocent HVO in het primair onderwijs wordt vanaf het schooljaar 2017- 2018 aangeboden door HVO primair waarbij groepsleerkrachten uit het po de gelegenheid krijgen via een intern traject het certificaat HVO in het openbaar primair onderwijs te behalen. Meer informatie over deze opleiding kunt u lezen op de website van HVO primair: www.hvoprimair.nl

Studeren voor docent HVO en/of Levensbeschouwing betekent een unieke mogelijkheid om leerlingen te leren begeleiden bij het ontwikkelen van hun eigen levensvisie. Studenten aan onze opleiding verdiepen zich rond levensvragen als Wie ben ik?, Wat wil ik?, Waar kom ik vandaan?, Wat is het goede leven? en Wie is de mens?

Gedurende de opleiding onderzoeken we de betekenis die deze levensvragen voor onszelf en onze leerlingen kunnen hebben. We maken kennis met ontwikkelingspsychologische kenmerken en meer specifiek de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw van het voorgezet onderwijs. We verdiepen ons in didactiek – de methodiek van het HVO – en doen lesvaring op. Tijdens de opleidingsdagen wordt aandacht besteed aan het uitwisselen van stage-ervaringen.

Deze pagina delen