Uitreiking Joke Zonneveldprijs op studiedag ‘Op zoek naar de H-factor’

uitsnede uitreiking JZ-prijs KimOp 18 april 2015 ontving Kim Dusch* de Joke Zonneveldprijs van Centrum Humanistische Vorming tijdens de studiedag ‘Op zoek naar de H-factor’ voor HVO-docenten. De Joke Zonneveldprijs is een wisselprijs, die sinds 2006 tweejaarlijks wordt toegekend aan mensen die zich op bijzondere wijze voor humanistische vorming (bildung, brede en diepe vorming) inzetten en een inspirerende bijdrage eraan hebben geleverd. “Joke Zonneveld** kon dit als geen ander en de prijs in de vorm van een ‘vliegende’ vrouw maakt zichtbaar hoe het voelt als je in je werk de essentie weet te raken. Zoals Joke altijd zei: dan ga je  op vleugels naar huis!”, aldus dagvoorzitter Ibeline Polak.

Jurylid Heleen Blaazer reikte de prijs uit aan Kim Dusch vanwege de opmerkelijke bijdrage, die zij heeft geleverd aan het vertalen van de H-factor naar de beroepspraktijk. Op deze studiedag ontvingen alle HVO-docenten het nieuwe themaboek De H-factor. Inspiratiefiguren voor het humanisme dat Kim Dusch geschreven heeft. Het bevat een jaarprogramma van 40 lessen met informatie over verschillende personen – onder andere filosofen en activisten – uit de verre en nabije geschiedenis en over hun verbinding met het humanistische gedachtegoed. Aan de hand van onder andere filosofische teksten, poëzie, kunst en videomateriaal worden de leerlingen op verschillende manieren geprikkeld zelf op onderzoek uit te gaan en hun eigen waarden en hun kijk op de wereld te verkennen.

Heleen Blaazer: “In je nieuwe themaboek schrijf je wat kunst met ons doet, namelijk dat kunst een sleutel kan zijn voor een van de kamers die je nog niet kent. Je bent een kunstminnende en een kunstmakende vrouw en die talenten heb je ingezet voor het werk in het HVO. Het heeft daarmee, in ieder geval voor mij, kamers geopend. Dank je wel daarvoor! Drie jaar geleden kreeg ik deze prijs en werd daarmee erkend voor mijn inspanningen bij kinderen kritisch vermogen te ontwikkelen, hen te stimuleren te zoeken naar een sleutel die onbekende ruimtes opent. In je boek schrijf je: ‘Ik word erkend dus ik ben’. Vandaag erkennen wij in jou je kwaliteiten. Alles wat je aflevert ademt talent, toewijding, tijgeren en timing. Want meer dan ooit, lijkt het wel, hebben mensen in onze wereld op drift behoefte aan voorbeeldfiguren om zich aan af te meten of tegen af te zetten. In ieder geval om erdoor in beweging te komen.” Tot slot richtte Heleen Blaazer zich tot alle aanwezigen: “Kim ontvangt het beeld namens alle HVO-docenten die week in week uit jongeren uitdagen hun hart te laten spreken en hun hersens te gebruiken. Haar nieuwste boek kan daarbij een doos van Pandora zijn die hoopvol en ‘risicoloos’ geopend kan worden.”

Aanmoedigingsprijs

De prijs wordt als aanmoedigingsprijs gezien om inspirerende bijdragen te blijven leveren aan de beroepspraktijk van humanistische vorming en deze te delen. De prijs bestaat uit het speciaal hiervoor ontworpen beeldje Op vleugels naar huis, dat gemaakt is door José Delfosse. Deze kunstenares heeft zelf ook jarenlang HVO verzorgd. Op een volgende studiedag of symposium wordt het uitgereikt aan de volgende winnaar.

De studiedag

Tijdens de studiedag werd het thema ‘Op zoek naar de H-factor’ van diverse kanten benaderd. In de ochtend verzorgde Kim Dusch de lezing ‘Het belang van de H-factor voor eigentijdse bildung’. Dat hiermee het vak HVO in het bredere perspectief van bildung werd geplaatst vonden deelnemers zinvol en voor herhaling vatbaar.

Tijdens het middagprogramma gingen alle aanwezigen via verdiepende opdrachten in workshops, gesprekstafels en een letterlijke speurtocht op zoek naar de essentie van de H-factor. In een bloemlezing ‘Uit de praktijk gegrepen’ aan het einde van de middag werden een aantal opmerkelijke bevindingen uit de middagonderdelen met de zaal gedeeld. De dag werd positief ontvangen door de deelnemers en de meerderheid vond het een goede combinatie van theorie en praktijk.

Meer lezen, bekijken en beluisteren

*) Kim Dusch is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek (Educatie) en bijna afgestudeerd aan de Universiteit van Wenen (Bildungswissenschaft). Ze was 6 jaar werkzaam bij Centrum Humanistische Vorming en is vanaf juni 2015 fellow bij Teach for Austria. Een eerder verschenen publicatie van haar hand is het themaboek De H-factor. Over humanistische levenskunst.

**) Joke Zonneveld is 25 jaar betrokken geweest bij het HVO als HVO-docent en als onderwijskundig medewerker bij Centrum Humanistische Vorming. Zij is de auteur van Vaardig in HVO en Democratie van binnenuit.

Deze pagina delen