Structurele bekostiging voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Voorstel wetswijziging aangenomen door Eerste Kamer

14 februari 2017

De bekostiging van humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs (hvo en gvo) op openbare scholen wordt structureel. Vandaag stemde de Eerste Kamer met tweederde meerderheid in met het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) om de financiering van het hvo en gvo te verankeren in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).   

Verankering van de financiering biedt de sector meer zekerheid dan de jaarlijkse subsidie die tot nu toe wordt verstrekt, is de gedachte achter het wetsvoorstel. Voor het lopende schooljaar 2016-2017 komt een overbruggingsfinanciering. HVO- en GVO-docenten krijgen met terugwerkende kracht hun uitgestelde loonsverhoging en er is een prijsindexatie vastgesteld, die gelijk is aan die van het reguliere onderwijs. Openbare basisscholen zijn verplicht hvo en gvo aan te bieden als ouders erom vragen. Momenteel ontvangen circa 75.000 leerlingen hvo en gvo van in totaal zo’n 500 leerkrachten.

Dertien onderwijsorganisaties hebben eerder in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor een structurele bekostiging van hvo en gvo. Voor vakdocenten en lerarenopleidingen HVO en GVO biedt de structurele financiering meer zekerheid en meer mogelijkheden tot professionalisering. Ook wijzen zij erop dat steeds vaker ouders vragen om humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs op de openbare school. Daarnaast is het bevorderlijk voor de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs als levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ook in het openbaar onderwijs invulling krijgt. Een levensbeschouwelijk en moreel kompas voor het leven ontwikkelen is immers belangrijk voor alle kinderen, ongeacht op welk schooltype zij onderwijs volgen.

Meer lezen, luisteren, bekijken

Deze pagina delen