Trainingen

De trainingen, cursussen en overige bijeenkomsten van het centrum zijn gericht op iedereen die werkzaam is in of affiniteit heeft met onderwijs en opvoeding en zich (verder) wil ontwikkelen op professioneel of persoonlijk gebied.

Bent u professional in de onderwijs-, opvoedings- of jeugdzorgsector? Hetzij als bestuurder, leraar, begeleider of anderszins? En loopt u met vragen rond als: Hoe krijg ik meer spirit in mijn werk? Hoe onderzoek ik met kinderen levensvagen? Hoe geef ik vorm aan burgerschap? Hoe integreer ik meer spel in mijn lessen? Hoe communiceer ik beter met en over kinderen binnen mijn team?

Met ons aanbod bieden wij zowel concrete handvatten om met (vragen op het gebied van) vorming aan de slag te gaan, als ruimte voor uitwisseling over en verdieping van de vraag hoe je je leven kunt inrichten volgens eigen waarden en hoe je dat zichtbaar kunt maken in werk, gezin en samenleving. Daarbij komen steeds belangrijke humanistische thema’s aan bod, zoals de dialoog aangaan, vragen stellen, creativiteit inzetten, voor jezelf zorgen of goed samenleven.

Wij geloven in onderscheidend denken en willen bij alles het middelmatige uitdagen. Mensen prikkelen in beweging te komen, relaties te onderzoeken en actief deel uit te maken van het grotere geheel. We werken vanuit een verbinding tussen hart, hoofd en handen.

Deze pagina delen