Klachtenprocedure

Indienen van een klacht algemeen

Klachten kunnen als volgt worden ingediend:

 • Per mail aan: hvo@hvo.nl
 • Per post aan: Centrum Humanistische Vorming, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
 • Telefonisch via: 030 2856856 (secretariaat)

Procedure

Na het ontvangen van een klacht wordt deze in behandeling genomen conform de volgende procedure:

 • De ontvangst van een klacht, ongeacht hoe deze is ingediend, wordt binnen drie werkdagen schriftelijk bevestigd.
 • In de ontvangstbevestiging wordt aangegeven door wie de klacht zal worden beantwoord en op welke wijze.
 • Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangstbevestiging behandeld.
 • De afhandeling van een klacht wordt altijd schriftelijk bevestigd (ook als er eerder telefonisch of mondeling contact over de klacht is geweest).
 • Mocht het niet lukken binnen 14 dagen na ontvangstbevestiging op een klacht te reageren (bijvoorbeeld vanwege afwezigheid van degene die inhoudelijk op de klacht dient te reageren), dan wordt dat schriftelijk aangegeven en ook wanneer een reactie wel tegemoet kan worden gezien.
 • De beantwoording van een klacht wordt altijd ondertekend door een medewerker met vermelding van naam en functie.
 • Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Indienen van een klacht m.b.t. de hbo-masteropleiding HL

De hbo-masteropleiding HVO en Levensbeschouwing kent een (eigen) onderwijs- en examencommissie (EC). Klachten over de opleiding, beoordeling e.d. kunnen worden ingediend bij de EC van deze opleiding.

Dit kan alleen schriftelijk:

 • per mail aan hvo@hvo.nl of meer specifiek aan de opleidingscoördinator: Barbara Schelberg, b.schelberg@hvo.nl of aan het secretariaat: Daisy Dinsbach, d.dinsbach@hvo.nl;
 • per post aan Centrum Humanistische Vorming t.a.v. EC masteropleiding, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

De verdere procedure van afhandeling van klachten (bezwaarprocedure en beroepsrecht) staat beschreven in het onderwijs- en examenreglement (OER) van de opleiding. Deze wordt uitgereikt aan alle studenten van de opleiding aan het begin van het studiejaar.

 

Deze pagina delen