Brede Vormingslijst 2014: een toelichting

Bildung (brede vorming) begint met nieuwsgierigheid. Opleiden is altijd op bruikbaarheid gericht: je leert bepaalde kennis om iets te kunnen bereiken. Bildung daarentegen is een waarde in zichzelf, net zoals liefde. Degene die ‘gebildet’ (breed gevormd) is, heeft een breed en diepgaand begrip van de vele mogelijkheden om het menselijk leven te leven. (Peter Bieri, filosoof en schrijver, 2008)

Ter inspiratie stelden wij samen met mensen uit ons netwerk de Brede Vormingslijst samen. In deze overzichtsrubriek vindt u 100 ideeën (+ extra tips) die brede vorming (bildung) ondersteunen. Hiermee willen we tegemoetkomen aan de groeiende behoefte (in scholen maar ook daarbuiten) om aandacht te besteden aan niet-cognitieve capaciteiten. Zodat we deze ook meer gaan (her)waarderen. “De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap,” concludeert de Onderwijsraad in haar rapport Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Ook sluiten we hiermee aan bij de maatschappelijke trend om tegenwicht te bieden aan de ontwikkelingen van sneller, efficiënter en meetbaarder. Daar is bewustwording voor nodig, tijd, reflectie, kunst, beweging, een nieuwe manier van werken en kijken. 100 manieren om dat te doen vindt u in onze Brede Vormingslijst. Deze hebben we samengesteld uit eigen werk en door mensen uit te nodigen om met ons mee te denken en een idee in te zenden.

Ervaringen delen

We willen jong en oud inspireren en stimuleren om met brede vorming aan de slag te gaan en ervaringen daarover te delen. Vorming beperkt zich immers niet tot kinderen en jongeren. Mensen komen in elke levensfase voor nieuwe uitdagingen te staan die tot herbezinning op en verandering van bestaande situatie(s) aanleiding geven. Alle tips op de lijst zijn dus in principe voor iedereen te gebruiken – soms met enige aanpassing – , in de klas, maar ook in ander werk of privé.

Meer lezen

Naar de  overzichtspagina van de Brede Vormingslijst >

Naar de facebookpagina van de Brede Vormingslijst

Deze pagina delen