Aardbeien

Joep Dohmen | 9 mei 2016

aardbeienDit voorjaar voerde ik regelmatig gesprekken over brede vorming. Tijdens een studiedag over Bildung was een van de onderwerpen: waar leer je nu het meest van? De antwoorden  lagen deels voor de hand, maar waren ook wel verrassend.

Natuur­lijk  kwamen we er al gauw op dat de context belangrijk is: heb je het over een baby, het kind dat leert lopen, een krijsende puber, de eerste les Engels van een scholier, etcetera. Het ging over impliciet en expliciet leren, ervaring en/of kennis, vrijheid en discipline, smalle en brede vorming. Allemaal belangrijke kwesties als het over de ontwikkeling van een mens gaat. De leeftijdsfase speelt een grote rol, wanneer is wat aan de orde. Een hele lastige was ook: vorming of misvorming? De romantici onder ons ons waren al gauw bang voor misvorming door teveel sturing. Maar de anti-romantici gingen daar meteen overheen met hun angst voor te weinig sturing. Wat een clash!

En toen werd het echt spannend. ‘Waar heb jij zelf in je leven het meest van geleerd’, vroeg ik. ‘Als je het kort wilt toelichten, graag! Maar je mag ook passen hoor…’  Antwoorden: ‘Van herhaling. Falen, fouten maken.Van tegenslag. Vertrouwen dat ik kreeg. Boeken. Op reis gaan. (V)echtscheiding. Moederschap. Ziek zijn en maanden plat liggen.’

Toen zei er ineens iemand: ‘Aardbeien’. Pardon?

‘Toen ik 16 was’, zei de man, ‘werd ik rond februari van school gestuurd. Er was geen land met me te bezeilen. Ik hing maanden lang rond en deed helemaal niets.  Geen idee waarom eigenlijk, maar ik was niet vooruit te branden. Toen moest ik van mijn ouders in de zomer vakantiewerk gaan doen. Daar zat ik twee maanden op mijn knieën op een veldje in Brabant aardbeien te plukken. Acht weken lang, niet alleen met enkele andere scholieren, maar vooral met oudere mensen, mannen en vrouwen. Die vertelden mij over hun leven en waarom ze hier zaten. Intussen werkten we ons kapot, ik voel mijn rug nog als daaraan denk. Na de zomer ben ik teruggegaan naar school en wat denk je: ik ging als een speer.’

De man trok een brede grijns en iedereen lachte uitbundig. Brede vorming is heel belangrijk, ongetwijfeld. Maar ergens moet ze beginnen. Zonder ‘aardbeien’ wordt het niets.

Joep is een van de sporendragers tijdens de inspiratiedag Leren voor het Leven op woensdag 12 oktober 2016, waarvoor ook jij je met een team (of solo) kan opgeven.

Deze pagina delen

Laat wat van je horen

*