Trainerstraject Waardengericht werken

Op vrijdag 8 januari 2016 start het trainerstraject Waardengericht werken met de eerste contactdag in Utrecht.

Het trainerstraject richt zich op het begeleiden van opvoeders die vanuit een verbinding met eigen waarden de relatie met kinderen willen vormgeven. Bij een aantal belangrijke levensvaardigheden die daarbij een rol spelen, heeft het centrum ‘gereedschappen’ ontwikkeld. Deze kunnen gebruikt worden om de eigen stijl te ontdekken en vanuit een goede balans eigen kracht en kwaliteiten in te zetten bij het ontwikkelen en houden van een waardevolle relatie met kinderen.

De data van de overige contactdagen zijn: 4 maart, 22 april en 17 juni 2016.

Het volgen van de cursus Persoonlijke kracht inzetten in de klas óf de cursus Persoonlijke kracht inzetten in je gezin vormt ook een onderdeel van het trainerstraject. Zie voor de data de betreffende cursussen. Het trainerstraject wordt verzorgd door Annemarie Geelhoed.

Meer informatie

Trainerstraject Waardengericht werken

Deze pagina delen