Themanummer HVMAN over opvoeding en onderwijs

human-opvoeding-en-onderwijsHUMAN magazine verschijnt op 21 september en gaat volledig over Onderwijs en Opvoeding, het thema van het Humanistisch Verbond voor dit kwartaal. In een artikel ( 8 september 2016) op de website van het Humanistisch verbond geeft Paulien Boogaard een vooruitblik. Hieronder een fragment:

Persoonsvorming hard nodig op scholen

“Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond hierover: “Natuurlijk is er meer nodig dan op school bereikt kan worden als je meer samenhang en actief burgerschap wilt: reële ongelijkheid en discriminatie moeten aangepakt, de toon van het debat in politiek, media en op social media moet respectvoller, bruggen moeten worden geslagen.
Nu horen kinderen een mantra van gelijkheid, terwijl ze verschil ervaren. Op z’n minst moet hun worden uitgelegd hoe we aan die grondwaarden komen, wat daaraan vooraf ging, en wat daarmee beoogd wordt, zoals hoogleraar aan de UvH Gert Biesta bepleit.

Maar nog belangrijker: de school moet werken aan persoonsvorming. Dat gaat vóór burgerschap. Zo werkt hetHumanistisch Vormingsonderwijs al jaren, vanuit het principe:  Je bent eerst mens, dan burger. In het persoonlijke zit het verschil,  in levensbeschouwing en opvattingen; als burger ben je gelijk. Kinderen moeten worden uitgenodigd zich bewust te worden van waar ze voor staan en te reflecteren op waarden die ze hebben meegekregen. Of  die nu religieus, levensbeschouwelijk, politiek of cultureel zijn. Ze moeten ervaren dat zij recht hebben op een eigen overtuiging,  om vervolgens te leren dat anderen dat recht ook hebben, ook als zij anders zijn, denken of voelen. Ze moeten hun overtuiging leren articuleren, erover in gesprek gaan en elkaar stevig durven bevragen. Dat wordt veel te weinig geoefend en is cruciaal om te leren samenleven. “

Lessen levensbeschouwing

De vraag is waar die humanistische kennis kan worden toegepast en of dat in lessen levensbeschouwing moet. Compas vindt van wel: “Het openbaar onderwijs is huiverig om aandacht te besteden aan levensbeschouwing. Seculieren krijgen zo niet de woorden om uit te drukken waar ze voor staan. In het religieuze onderwijs leren kinderen dat wel,  maar daar mist het kritisch doordenken  vaak weer.”

De staatssecretaris wil, in navolging van het advies Onderwijs 2032, dat op school meer aandacht komt voor persoonsvorming, waardenontwikkeling, Bildung en dialoog, ook als voorwaarde voor samenleven. Docenten humanistisch vormingsonderwijs deden dat al lang. Zij proberen sinds jaar en dag leerlingen te leren reflecteren op wat hen beweegt, wat ze denken, voelen, willen, daarover te spreken en te leren luisteren naar anderen.” (Paulien Boogaard, 8 sep 2016)

Meer weten?

Lees verder in het artikel over persoonsvorming op school op de website van het Humanistisch Verbond

Of over bildung, brede vorming  en leren voor het leven in de blogs op onze site

Deze pagina delen