Symposium Mensenrechteneducatie

Op 11 maart 2017 vindt het symposium Mensenrechten-educatie plaats in Haarlem. Het symposium wordt georganiseerd door Soroptimistclub Haarlem e.o. Aanleiding is de benoeming van dr. Felisa L. Tibbitts tot bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie aan de Universiteit van Utrecht per 1 januari 2017. Deze benoeming, een unicum voor Europa, is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van Carla Atzema-Looman, tot haar overlijden in 2013 een bijzonder gewaardeerd lid van deze club.

In het middagprogramma zal prof. dr. Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht, de zoektocht naar de invulling van een ‘echte Soroptimisten-leerstoel’ toelichten. Aansluitend zal dr. Tibbitts haar plannen voor de invulling van haar leeropdracht uiteenzetten. Daarna zal vanuit drie verschillende invalshoeken de Mensenrechteneducatie in Nederland worden belicht:

  • Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, zal spreken over de wettelijke taak en concrete activiteiten van het College op het gebied van mensenrechteneducatie.
  • Drs. Frauke de Kort zal ingaan op haar onderzoek over mensenrechteneducatie binnen het vak maatschappijleer en haar aanbevelingen geven over de integratie van mensenrechten binnen andere relevante opleidingen.
  • Vervolgens nemen Rajae Azaroual en Barbara Bos u mee op een interactieve verkenning van stereotypen die een rol spelen in onze perceptie en daarmee van belang zijn voor mensenrechteneducatie.

Muzikaal zal deze middag worden opgeluisterd door een optreden van Mayte Levenbach, een veelbelovende jonge violiste, die een bijzondere viool van Carla Atzema-Looman in bruikleen heeft gekregen. Aan het einde van de middag is er gelegenheid tot napraten bij een afsluitende borrel.

Symposium Mensenrechteneducatie

Datum: zaterdag 11 maart 2017
Tijd: ontvangst en registratie vanaf 13:00 uur, 13:30 – 16:30 uur (symposium), 16:30 – 18:00 uur (borrel)
Locatie: Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem (op loopafstand van het station en parkeergarages in de directe omgeving)
Aanmelden: vóór 20 februari 2017 via symposium.11.03.2017@gmail.com U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Soroptimist International is een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen. Er zijn 90.000 Soroptimisten, verdeeld over ruim 3000 clubs in 125 landen. Zij heeft als niet-gouvernementele organisatie (NGO) een stem in diverse organen van de Verenigde Naties en in de Raad van Europa.
De naam komt uit het Latijn: Sorores (zusters) die het optimum (beste) nastreven. Volgens de Engelse (en andere) sites van de Soroptimisten dient dit te worden uitgelegd als: ‘het beste voor vrouwen’.

Deze pagina delen