Mini-symposium ‘Mensenrechteneducatie’

UvH logoOp dinsdag 18 november 2014 vindt het tweede symposium plaats in een reeks mini-symposia, die Centrum voor Humanistische Vorming en de sectie Educatie van de Universiteit voor Humanistiek in het Academisch jaar 2014-2015 organiseren. Met deze symposia willen zij beleid, theorie, praktijk en onderzoek van educatie en vorming bevorderen.

Het tweede symposium heeft als thema ‘Mensenrechteneducatie’.

Welke perspectief biedt aandacht voor mensenrechten op educatie? Het gaat hierbij om zowel de inhoudelijke aandacht voor mensenrechten als een pedagogisch-didactische aanpak gebaseerd op mensenrechten. Binnen het humanistisch denken nemen mensenrechten een belangrijke plaats in. Wat betekent dit voor educatie? Het programma bestaat uit 4 inleidingen met ruime mogelijkheden voor vragen en discussie.

Programma

1. Koo van der Wal, emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurslid van Centrum voor Humanistische Vorming, gaat in op de kernidee van mensenrechten en op de geschiedenis van mensenrechten, in het bijzonder de geestelijke wortels ervan.

2. Jonneke Naber, beleidsmedewerker bij het College voor Rechten van de Mens spreekt over aandacht voor mensenrechten in het onderwijs.

Pauze 16:45 -17:00 uur

3. Marleen Lammers, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) spreekt over kinder- en mensenrechten in het openbaar onderwijs.

4. Lizzy Wijnen, onderwijskundig medewerker Centrum voor Humanistische Vorming en lid van het Platform Mensenrechteneducatie, vertelt over mensenrechteneducatie in humanistisch vormingsonderwijs.

Afsluitende discussie met inleiders en zaal

Voorzitter van dit symposium is Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie UvH en bijzonder hoogleraar HVO.

  • Thema: Mensenrechteneducatie
  • Datum: 18 november 2014
  • Tijd: van 15:30 tot 18:00 uur
  • Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29 Utrecht, zaal 1.40 (routebeschrijving)
  • Toegang: gratis. Iedereen is welkom.
  • Aanmelden bij: Susan Curvers, susan.curvers@student.uvh.nl

Deze pagina delen