Moderne bildung

joep 2016In de maand van de filosofie houdt Prof. Dr. Joep Dohmen, lector bildung bij Centrum Humanistische Vorming op diverse plaatsen in het land lezingen over het onderwerp Moderne bildung.

Data

Dinsdag 5 april 2016, 20:00 tot 22:00 uur. Lezing in het kader van de Maand van de Filosofie met als onderwerp Levenskunst, Bildung en Goed Ouder Worden.
Locatie: Bilthovense boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven. Telefoon: 030 228 1014

Woensdag 13 april, 9.00 tot 18.00 uur. Actualiteitscollege: onbegrensd organiseren, Hoe kunnen we vandaag ons leven vormgeven, les 1 van een serie van 5
Locatie: Academiegebouw Universiteit van Utrecht
Aanmelden en kosten: €550,00/ korting bij deelname aan meer dagen. Stuur een email met uw voorkeur(en) naar actualiteitscollege@lesi.nl

Zaterdag 16 april, 14.00 uur, van Oosbreelezing, thema: Het leven als reis
Locatie: het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Aziëlaan 155, 3526 SG Utrecht
Aanmelden en  kosten: €5,00, donateurs gratis. aanmelden 

Vrijdag 22 april, 13.15 tot 14.00 uur: op conferentie Bildung in Brabant, lezing: Moderne bildung in het onderwijs
Locatie: Fontys, campus Prof. Goossenlaan 1, Tilburg, Mollergebouw, Blauwe zaal.

Aanmelden conferentie Bildung in Brabant

De meetcultuur

Aan het eind van de vorige eeuw zijn we in het gezinsleven opgeschoven van een dwanghuishouding naar een onderhandelingshuishouding. De meeste ouders zijn huiverig geworden voor een directieve opvoeding, uit respect voor de vrijheid van hun kinderen. Maar misschien zijn ze daarmee ook wel meteen hun gezag kwijtgeraakt. Men spreekt vandaag van ‘de opvoedingskramp’, omdat ouders het juiste midden tussen loslaten en aansturen maar moeizaam blijken te kunnen vinden. Bovendien beschouwt het huidige op efficiency en rendement gerichte onderwijssysteem opvoeding en vorming niet als haar taak. Leerlingen worden volgens de PISA (Programme for International Student Assessment) getoetst op de competenties die ze in vakken als rekenen en taal, Engels en ICT hebben verworven. Brede vorming en filosofie ( moderne bildung) passen niet in dit curriculum.

Leren voor het leven

voorkant boek joepMaar het tij lijkt te keren. Vandaag de dag zien we een omslag, want in de hele onderwijswereld, van ouders, leerkrachten, bestuurders tot en met de politiek heerst onvrede over het dominante onderwijs. ‘Wat wij nodig hebben is een moreel kompas’ (Jet Bussemaker). Zowel opvoeding als onderwijs mist het ideaal van bildung, het moderne en romantische project waarin jonge mensen leren hoe ze hun eigen leven vorm kunnen geven. In het voetspoor van filosofen als Bieri en Biesta, Dewey, Foucault, Nussbaum en Sloterdijk, laat Dohmen zien wat het belang is van een eigentijdse bildung als begeleide zelfvorming. Hij geeft antwoord op de kernvraag uit het boek van Susan Neiman: Waarom zou je volwassen worden? Dohmen maakt heel concreet duidelijk hoe jongeren hun eigen houding van moreel actorschap kunnen ontwikkelen. Op deze manier worden vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming elegant en overtuigend met elkaar verbonden.

Prof. dr. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Momenteel is hij Lector Bildung aan het Centrum voor Humanistische Vorming. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en aan de Bildung Academie in  Amsterdam. Hij legt momenteel de laatste hand aan zijn essay Moderne Bildung. Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven (Ambo najaar 2016).

Deze pagina delen