Leren voor het Leven

Humanopoly op Lyceum Schravenlant

Dag van de rechten van de mens vieren met Humanopoly Op 8 december spelen 5 bovenbouw klassen van het Lyceum Schravenlant het Humanopoly spel onder begeleiding van Centrum Humanistische Vorming. Deze ...

Life is beautiful

Graag verwijzen wij naar de serie korte films met elk een adagium van Erasmus  als uitgangspunt. Filmmakers Jeroen Berkvens en Mark de Cloe maakten er in 2013 poëtische juweeltjes bij. Stine Jensen ...

Ga zo door en je zult spinazie eten

Bildungskalender| 17 oktober 2016 Saskia Heusèrr leverde een bijdrage aan de bildungskalender van 2016 met de uitspraak: 'Ga zo door en je zult Spinazie eten!' Ze verhaalt daarbij uiteraard over ...

Onderwijs in bildung

Lees meer over de Socrateslezing via deze link: 14 november 2016 Moderne bildung Op 26 november 2016 houdt het Humanistisch Verbond haar jaarlijkse Ledendag in Beeld en Geluid in Hilversum, waar ...

Themanummer HVMAN over opvoeding en onderwijs

HUMAN magazine verschijnt op 21 september en gaat volledig over Onderwijs en Opvoeding, het thema van het Humanistisch Verbond voor dit kwartaal. In een artikel ( 8 september 2016) op de website van ...

Socrateslezing II 2016: Moderne bildung de redding van ons onderwijs

Hoe jongeren hun leven vorm kunnen geven. Veel ouders laveren in de opvoeding tussen ‘vrijlaten’ en ‘hypercontrole’. Het onderwijs worstelt met de vraag welke kennis en vaardigheden een ...

Karaktervorming in het onderwijs

Het onderwerp van deze ochtend is brede vorming in het onderwijs waarbij de waarde nieuwsgierigheid centraal gesteld wordt. Lizzy Wijnen zal deze ochtend vertellen hoe humanistisch vormingsonderwijs ...

Opvoeders on tour

We leven in een tijd zonder algemeen geldende opvoedbijbel en dus dringt de vraag zich op: wanneer doe je het goed als ouder? Stine Jensen en Frank Meester, beiden filosoof én ouder, gaan op zoek naar ...

Bildung (ont)wapent. 2e landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders

Wat doe je als je als leraar wordt geconfronteerd met leerlingen die er extreme meningen op na houden? Wat doe je met een klas die in groepen uiteen dreigt te vallen omdat de culturele en ideologische ...

Bildung in Brabant

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en Universitaire lerarenopleidingen Tilburg (ULT) organiseren op vrijdag 22 april Bildung in Brabant, een dag voor leraren, lerarenopleiders en studenten die ...