Landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders 2015

Op donderdag 1 oktober 2015 vindt de landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders plaats in Leusden van 9:00 tot 17:00 uur.

De conferentie heeft tot doel de betekenis van bildung voor de lerarenopleiding te bespreken; kennis te krijgen van wat er reeds gebeurt aan bildung in de verschillende lerarenopleidingen en op scholen in het werkveld; vast te stellen wat de verdere stappen van samenwerking kunnen zijn op het terrein van bildung.

Voor 175 vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de lerarenopleidingen, is er gelegenheid om op deze conferentie over deze punten geïnformeerd te raken en in debat te gaan: management, lerarenopleiders, studenten en beroepenveld.

Meer informatie

Landelijke  bildungsconferentie 2015

Deze pagina delen