Filosoferen: een vrije ruimte voor de stem van de leerling

Op donderdag 20 november 2015 nemen wij als partner deel aan het symposium ‘Stem van de leerling’ van het NIVOZ, waarvan een van de 3 keynote speakers Micha de Winter (Universiteit Utrecht) zal zijn. Alexandra Bronsveld zal de workshop ‘Filosoferen: een vrije ruimte voor de stem van de leerling’ verzorgen. De workshops zullen in 3 workshoprondes worden aangeboden.

Mondigheid+

Door te filosoferen met kinderen creëer je een vrije ruimte binnen de school, waar leerlingen op speelse wijze over kleine en grote vragen kunnen nadenken met elkaar. Een plek waar ze gehoord en gezien worden door volwassenen en waar leerlingen elkaar horen en elkaar echt zien.

Vanuit het perspectief van leerlingenparticipatie wil Alexandra Bronsveld – behalve leerlingen een stem geven – hen ook graag begeleiden bij het inhoudelijk goed vormgeven en gebruiken van die stem. Het is natuurlijk belangrijk als mondige leerlingen kunnen zeggen wat ze vinden en willen, maar vooral ook dat ze kritisch met elkaar nadenken over hun eigen inbreng: mondigheid+ als het ware.

Leerlingen die regelmatig filosoferen, leren zelfstandig en kritisch denken, en zijn weerbaarder voor invloeden van buitenaf. Daarnaast leren ze samen nadenken en verschillende perspectieven te zien en te waarderen. Dit zijn vaardigheden die leerlingen stimuleren om uit te stijgen boven het individu en individuele verschillen, en zodoende kan het een bindende kracht vormen in de samenleving.

Beschrijving van de workshop

Mag je oma’s opvoeden?
Helpt straf?
Wat is de meest onzinnige regel?

Deze vragen zetten vanzelfsprekendheden op hun kop en prikkelen het denken. Filosoferen met kinderen is altijd een samengaan van kritisch en creatief denken. Dat maakt ook dat kinderen het leuk vinden om eens flink te knagen op dergelijke vragen.

Daarnaast is de rol van de gespreksleider bijzonder en van belang. Als leraar ben je geoefend in het doorgeven van kennis. Vragen worden gesteld en beantwoord; bij het filosoferen doet de leerkracht of docent een stap terug en faciliteert in plaats daarvan. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet mag mee filosoferen en het gesprek van de leerlingen meer volgt: follow the community where it leads to. De ervaring leert dat deze houding de nodige oefening vereist.

Hoe stimuleer je kritisch en creatief denken? Welke tools kun je inzetten? En welke vragen stel je als gespreksleider? In deze workshop ga je zelf spelen met denken, oefen je de rol van de gespreksleider en maak je kennis met good practices die het filosoferen met kinderen inzetten bij maatschappelijke thema’s en gebruikmaken van de bindende kracht van het filosoferen:
Basisschool de Zevensprong in Boskoop, Lot’s Foundation, Rotterdam Vakmanstad, en de Raad van Stuur.

Meer informatie

Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website van het NIVOZ.

Deze pagina delen