Bildung (ont)wapent. 2e landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders

extremismeWat doe je als je als leraar wordt geconfronteerd met leerlingen die er extreme meningen op na houden? Wat doe je met een klas die in groepen uiteen dreigt te vallen omdat de culturele en ideologische verschillen tussen de leerlingen onoverbrugbaar lijken? Ga je het gesprek of wellicht zelfs de confrontatie met de mondige of zelfs radicale leerling aan, of probeer je liever de goede vrede te bewaren in je klas door de pijnpunten te negeren? Hoewel de meeste leraren vinden dat ze het gesprek moeten aangaan, blijkt dit in de praktijk soms best lastig, omdat de gemoederen in de klas flink kunnen oplopen en omdat er ook niet altijd tijd is voor een goed gesprek. Uit onderzoek van Margalith Kleijwegt blijkt dat moslimjongeren en seculiere jongeren in tal van scholen al strikt gescheiden van elkaar in de klas zitten. Ze communiceren niet meer met elkaar, wat het risico met zich meebrengt dat de meningen in beide groepen verharden. Er zijn al klassen waarin thema’s als de vluchtelingencrisis en de holocaust niet meer bespreekbaar zijn.
De leraar moet in dit soort omstandigheden handelingsbekwaam worden, stelt minister Jet Bussemaker van OCW. Maar dan moet die leraar daartoe wel geëquipeerd zijn; dan moet zo’n leraar wel een stevig persoon zijn die het gesprek durft aan te gaan. En daar is bildung voor nodig.
Bildung hoort in het hart van het lerarenberoep te zitten. Dat wil zeggen dat je in de eerste plaats kennis nodig hebt van de achtergronden van de opvattingen van leerlingen en studenten (hoe werkt het?), dit creatief kan verbinden met wat maatschappelijk aanvaardbaar is (hoe werkt het tussen jou en mij?) en wat wenselijk is (hoe zou het moeten werken?). De leraar moet de vaardigheden hebben om gesprekken te voeren en moet in staat zijn zich de herkomst van de denkbeelden in te beelden en de consequenties ervan te doorzien.

Doelstelling

Voor de Landelijke Regiegroep Bildung (LRB) is dit alles voldoende reden om een conferentie te organiseren met als doel:
– Kennis nemen en nieuwsgierig worden naar de totstandkoming van denkbeelden.
– In staat zijn om te komen tot een gezamenlijke taal waarin opvattingen besproken kunnen worden en het verbinden van persoonlijke en maatschappelijke opvattingen.
– Het bewerkstelligen van een sociaal, organisatorisch en pedagogisch-didactisch klimaat waarin extreme opvattingen aan de orde gesteld en gematigd kunnen worden. Het ontwikkelen van strategieën om blijvend in gesprek te blijven als schoolteam en –organisatie met het individu en zijn omgeving.

Bijdrage Centrum Humanistische Vorming

Marijke van Meenen, Saskia Heuserr en/of Ibeline Polak verzorgen binnen de categorie Signaleren de workshop Door de ogen van mijzelf en de ander

Voor 160 vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de lerarenopleidingen is er gelegenheid om op deze conferentie over deze punten geïnformeerd te raken en in debat te gaan: management, lerarenopleiders, studenten en beroepenveld.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 5 juli 2016.

Dick de Wolff, voorloper bildung van de Lerarenagenda

Meer informatie

isvw.nl

Deze pagina delen