Bildung in Brabant

bildung in brabantFontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en Universitaire lerarenopleidingen Tilburg (ULT) organiseren op vrijdag 22 april Bildung in Brabant, een dag voor leraren, lerarenopleiders en studenten die zich bezig houden met persoonlijke vorming. Joep Dohmen en Alexandra Bronsveld zullen een bijdrage leveren aan de dag. Joep houdt een lezing over moderne bildung in het onderwijs en Alexandra verzorgt een workshop genaamd “Lenig denken”.

Voorbereiden op de wereld

De leerlingen van nu zullen in staat moeten zijn om antwoorden te formuleren op een toekomst die we nu nog niet kennen. Hoe kunnen wij de leerlingen hierop het beste voorbereiden? Voor welke vragen zullen zij komen te staan? En over welke vaardigheden zullen zij moeten beschikken?

Volgens filosofe Hannah Ahrendt is het een van de belangrijkste taken van docenten om leerlingen voor te bereiden op de wereld, door hen te leren die wereld te interpreteren. Als de docent de feiten rangschikt en laat zien welk standpunt iemand redelijkerwijs op grond van zijn achtergrond kan innemen, krijgen leerlingen door hoe breed en complex de wereld is en hoe ze daar hun weg in kunnen vinden. Dit sluit aan bij het bildungsideaal, dat is gericht op algemene vorming, een algemene ontplooiing van menselijke kwaliteiten.

Programma 22 april

Deze dag biedt inspirerende lezingen en prikkelende workshops met een brede visie op bildung. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ook zal een aanzet worden gegeven tot het opzetten van een Brabants Bildungsnetwerk.

09.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.00-10.05 uur Welkom door Simona Boersma
Opening door Yvonne Visser, directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg
10.05-10.30 uur Emile Aarts, Rector-magnificus Tilburg University
“Bildung en Understanding Society”
10.30-11.15 uur Wouter Sanderse, lector FLOT
“Persoonsvorming- een kwestie van karakter”
11.15-11.30 uur Korte pauze
11.30-12.30 uur 1e ronde lezing en workshops
A. Lezing Paul Schnabel
“Bildung en burgerschap”
B. Stefan Rokebrand, acteur
“Theater en bildung”
C. Claudia van Werkhoven, docente Nederlands FLOT en verbonden aan het lectoraat “beroepsethiek van de leraar”
” Deug(d)en in de wereldliteratuur”
D. Lieke van Stekelenburg, theologe en docente HRM
“De zin en onzin van bildung”
12.30-13.15 uur Lunch
13.15-14.00 uur Joep Dohmen, hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek
“Moderne bildung in het onderwijs”
14.15-15.15 uur 2e ronde lezing en workshops
A. Lezing Gertjan van Dokkum, opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool
“Bildung en bewegen”
B. Frank Lammers, acteur
“Bildung door theater”
C. Alexandra Bronsveld. docent Humanistisch Vormingsonderwijs
“Lenig denken”
D. Aart Wijnen, architect
“Bruggen bouwen tussen kunst, cultuur en wetenschap”
15.15 uur Plenaire afsluiting en borrel

Locatie

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Prof. Goossenslaan 1-01 Tilburg
P1 – Blauwe zaal F204

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 30,- per persoon (inclusief lunch).
Studenten van FLOT betalen €15,-.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier Bildung in Brabant

Deze pagina delen