Verhalen over een prachtig vak!

Op 8 maart 2016 verschijnt een eenmalige glossy met verhalen uit de lespraktijk van HVO en GVO in de openbare basisschool. Deze glossy is speciaal gemaakt om de bekendheid met en de waardering voor deze bijzondere lessen te vergroten.  Op 2 maart wordt het eerste exemplaar aangeboden aan Loes Ypma onderwijswoordvoerder primair onderwijs van de PvdA- fractie in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zal binnenkort  een wetsvoorstel behandelen, dat deze lessen meer groei- en bloeimogelijkheden biedt.

glossyIn Kompas voor het leven zijn verhalen opgenomen van docenten die werkzaam zijn in het openbaar basisonderwijs en daar het vak GVO of HVO verzorgen. Als je groepsleerkracht bent in het openbaar po en als HVO-docent aan de slag zou willen, of  als je meer aandacht voor leren voor het leven in je lessen wilt integreren, is de HVO-opleiding misschien iets voor jou.

Meer lezen

De glossy Kompas voor het leven kun je downloaden als pdf-bestand door op onderstaande link te klikken:

http://www.gvoenhvo.nl/downloads/GVO-HVO-Kompas-voor-het-leven.pdf

Deze pagina delen