Archief voor juli 2013

Motie behoud GVO en HVO aangenomen in Tweede Kamer

Donderdag 4 juli 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin aan de regering wordt gevraagd te streven naar het beschikbaar houden van middelen in de begroting van OCW voor godsdienstig en ...

Moties ingediend voor behoud HVO en GVO in openbaar onderwijs

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft, mede namens Michel Rog van het CDA, Roelof Bisschop van de SGP en Paul van Meenen van D66, een motie ingediend tegen stopzetting van de ...

Diploma-uitreiking bachelor en basisopleiding leraar HVO en Levensbeschouwing

Op woensdag 26 juni j.l. vond de diploma-uitreiking van de bachelor HVO en Levensbeschouwing (HL) en de basisopleiding HL voor groepsleerkrachten plaats in Utrecht. Het was weer een feestelijke ...

Teken voor vrijheid: steun actie HV en IHEU!

Onder het mom van godslastering worden in tal van landen vrijheidsrechten geschonden. Vrijheid van religie en levensbeschouwing is een groot goed. Daarom is het Humanistisch Verbond enige tijd geleden ...